Connect with us

Vist a les xarxes

Mallorca és el tercer territori amb la tarifa més cara a l’hora de passar la ITV

Els centres autoritzats, com tallers, són la causa del col·lapse i les llargues llistes d'espera per poder passar la ITV a Mallorca

Així ho demostra l’últim estudi elaborat per FACUA

El preu de la Inspecció Tècnica de Vehicles a l’Estat varia segons el territori. I la diferència pot ser molt elevada. De fet, en alguns casos, el cost de fer-lo en la més cara és el triple que en la més barata. Així ho ha posat de manifest l’últim estudi anual de FACUA-Consumidors en Acció sobre les tarifes de la ITV obligatòria.

Si bé el preu mitjà d’aquesta revisió a nivell general és de 35,44 euros per als turismes de gasolina i de 42,11 euros per als dièsel, quan es comparen les dades individualment queda patent que existeixen unes diferències de fins al 74,4% en el primer cas i del 98,8% en el segon.

En el cas de les ITV de Mallorca surt mes barata la inspecció d’un cotxe gasolina que el d’un dièsel. En aquest última opció, Madrid té els preus més elevats (56,44 euros de mitjana), li segueix Múrcia (les ITV privades tenen un preu de 48,73 euros enfront dels 35 de l’única de gestió pública) i en tercera posició es troba Mallorca (48,35 euros).

En el cas de Mallorca, és el Consell de Mallorca qui fixa les tarifes, si bé la seva gestió es troba externalitzada a una empresa privada, en aquest cas a General de Serveis ITV SA, que té concedit continuar prestant aquest servei fins a l’any 2022.

Són tendència