Connect with us

Societat

Descobert un nou mètode per tractar el càncer amb menys efectes secundaris que la quimioteràpia

Podria ser una alternativa de teràpia per a tumors com els de còlon

La investigació suposa un avanç, encara que els resultats hauran de ser corroborats amb estudis més extensos abans de poder considerar-se una opció terapèutica realista per als pacients.

Es tracta d’un anticòs que s’uneix a una proteïna del tumor i als limfòcits del pacient. L’anticòs aconsegueix així connectar les cèl·lules canceroses amb els limfòcits i fa que aquests puguin actuar per destruir-les. Unit a un altre agent anticancerígen, s’ha demostrat que estabilitzen prop d’un 82% dels tumors.

El descobriment ha estat realizat per investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

Són tendència