Connect with us

Societat

El Fons Mallorquí de Solidaritat fa seguiment sobre el terreny dels projectes que desenvolupa a Nicaragua

El Fons Mallorquí de Solidaritat fa seguiment sobre el terreny dels projectes que desenvolupa a Nicaragua

Visitaren Las Sabanas, Telpaneca i Ciudad Antiga, municipi agermanat amb Algaida

Aquest mes de setembre el Fons Mallorquí de Solidaritat ha fet seguiment sobre el terreny delsls projectes de 2016 a 2019 que desenvolupa a Nicaragua, en concret, a les comunitats de Ciudad Antigua, Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa.

Ciudad Antigua, agermanat amb Algaida, és un dels municipis més pobres de Nicaragua, sobretot a l’àrea rural. La major part de la població es dedica a l’agricultura, però no disposa de mitjans ni recursos per transportar la producció, de manera que es veuen obligats a vendre-la a intermediaris a preus molt baixos. Tot això agreujat per la crisi social i política que s’està vivint al país des d’abril de 2018.

A Ciudad Antigua es van visitar els projectes de les comunitats de El Mojón, una de les zones més empobrides de Nicaragua, on s’hi han millorat les vies d’accés per tal de facilitar les comunicacions amb les comunitats veïnades d’El Zapote i Carrizal. Aquestes comunitats també es veuen afectades per una manca d’aigua potable. Per això, els projectes del Fons Mallorquí preveu la construcció de cisternes o dipòsits per tal d’afavorir l’accés a l’aigua potable dels residents a la comunitat del Mojón, unes 657 persones.

La manca de recursos econòmics impedeix que molts infants puguin disposar de l’equipament necessari per assistir a escola. Per això, els projectes inclouen un component per fomentar l’assistència, el rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària. En el cas de Ciudad Antigua, s’han lliurat unes 100 beques, entre 2016 i 2018, i 35 previstes pel 2019, gràcies, en bona part, a les aportacions del poble d’Algaida. En aquest sentit, durant el viatge de seguiment es va donar especial atenció a aquest projecte educatiu amb una trobada amb els becaris de Ciudad Antigua.

També es varen poder visitar alguns habitatges que s’han millorat amb la part de les bigues de fusta i el canvi del sostre. Aquesta és una de les demandes més sentides al municipi donada la precarietat econòmica de la població. Durant el 2016 i 2017 s’han millorat 50 habitatges.

Es va aprofitar el viatge per fer donació de camisetes cedides per l’Ajuntament d’Algaida de la X Milla d’Algaida 2019 i també camisetes de futbol cedides pel Club de Futbol Algaida. També es varen donar uniformes de treball cedits per EMAYA per a la brigada municipal de Ciudad Antigua.

Són tendència