Connect with us

Actualitat

El Consell de Mallorca no modificarà les actuals superfícies mínimes per poder construir en sòl rústic

El pacte de govern ha decidit donar el seu suport a una moció presentada pel grup insular d’El Pi

El pacte de govern del Consell de Mallorca ha decidit donar el seu suport a una moció presentada pel grup insular d’El Pi, on es demanava no modificar el contingut de la Norma 20.3 del Pla Territorial de Mallorca i mantenir les actuals superfícies mínimes de parcel·la que preveu el precepte per a la construcció de noves edificacions amb d’ús d’habitatge o un canvi d’ús d’altres ja existents. La proposta presentada feia referència a mantenir els 50.000 m² pels terrenys definits com a sòl rústic de règim general forestal i àrees rurals d’interès paisatgístic i de 14.000 m² per als terrenys definits com a àrees d’interès agrari, àrees de transició d’harmonització i sòl rústic de règim general.

El Pi va decidir presentar aquesta moció arran d’unes manifestacions de la presidenta Catalina Cladera al respecte i que en opinió de la portaveu de la formació regionalista, Xisca Mora, havien despertat certa incertesa entre la població i amb el temor que poguessin suposar un efecte “crida” entre els ciutadans. Mora ha alertat d’una suposada allau de projectes presentats davant els Ajuntaments per a l’obtenció de la corresponent llicència i així no perdre el dret d’edificar que “entenem que s’ha d’evitar”.

Són tendència