Connect with us

Comunitat

Els eco-àrids emprats a la carretera Llucmajor-Campos són aptes pel seu ús, segons el Consell de Mallorca

L’ens insular ha fet públics els resultats de les anàlisis practicades aquest mes d’agost a les escòries usades com a material d’obra al desdoblament de la carretera

El Consell de Mallorca ha fet públics els resultats de les anàlisis practicades aquest mes d’agost a les escòries valoritzades usades com a material d’obra al desdoblament de la carretera entre Llucmajor i Campos.

1.-L’ús d’eco-àrids representa un fet normalitzat i una alternativa vàlida a la disposició d’aquest material dins d’abocadors controlats. Els esmentats materials han superat de manera positiva tots els anàlisis del Pla de Vigilància Ambiental i també els practicats a les mostres a peu d’obra.

2.-Els eco-àrids resulten hàbils per a diversos usos, entre els quals el de formar part de la subbase per a la construcció de carreteres. Es el cas del material que s’ha fet servir en les obres del desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos. Països del nostre entorn europeu –França o Alemanya, p. ex.- treballen amb els mateixos materials i mètodes emprats a Mallorca.

3.-Les escòries utilitzades a les esmentades obres han estat degudament tractades i convertides en escòries valoritzades i per tant útils per a la finalitat a la qual es destinen. El seu ús com a subbase de la superfície de rodament de la carretera no suposa perill ni representa cap risc per la salut de les persones ni pel medi ambient.

4.-L’ús d’escòries valoritzades és una opció que permet no emprar àrids provinents de pedreres o extraccions naturals, evitant d’aquesta manera un major impacte ambiental i paisatgístic.

5.-Totes les anàlisis dels materials que s’han fet –servei públic insular, informe de l’assistència tècnica de l’obra, vigilància ambiental- d’acord a la normativa de referència vigent al nostre territori des de l’any 2000, mostren de manera clara que els elements de les escòries emprades es troben molt per davall dels valors límits considerats nocius per a la salut de les persones i la integritat mediambiental del territori. Per tant, es consideren plenament aptes pel seu ús.

Segons els resultats de les proves analitzades,”tots els assaigs i proves practicades mostren els mateixos resultats: els eco-àrids tenen totes les garanties exigibles per ser emprats en obra pública”

6.-Tots els assaigs i proves practicades mostren els mateixos resultats: els eco-àrids tenen totes les garanties exigibles per ser emprats en obra pública.

7.-En l’escenari actual a l’obra del desdoblament Llucmajor-Campos l’ús d’escòries degudament valoritzades no suposa ni ha suposat cap perill per als treballadors ni pel personal present a l’obra.

8.-Totes les dades de la Comissió de Seguiment de Residus són públiques i poden ser consultades per confirmar la veracitat i exactitud dels resultats de l’anàlisi de les escòries.

9.-Tots els resultats de les analítiques fetes a planta, aparegudes al Visor de paràmetres ambientals del Consell –dins el marc del Pla de Vigilància Ambiental de Residus- mostren que les escòries tractades per TIRME compleixen amb la normativa de referència.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència