Connect with us

Actualitat

Aproven l’expedient d’extinció de les concessions administratives dels habitatges situats a Portocolom

Aproven l'expedient d'extinció de les concessions administratives dels habitatges situats a Portocolom

Dos dels titulars acceptaren per escrit l’extinció de la concessió; no és el cas dels altres 9 que han interposat recurs contenciós-administratiu

El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts l’expedient d’extinció de les concessions administratives dels habitatges situats a Portocolom. L’acord també s’ha fet extensiu a quatre habitatges situats a Fornells. En el cas concret de Portocolom, 7 d’ells estan repartits entre el Pla de la Sínia (6) i el Camp Roig (1) a Portocolom.

En la nota oficial, el Govern insisteix en recordar que la Llei de Costes de 1988 preveu que totes les concessions administratives anteriors a la seva aprovació tendran un termini de vigència màxim de trenta anys; això suposa que finalitzaren el passat mes de juliol de 2018.

En aquest sentit, es va citar als concessionaris per tramitar l’acta de reversió voluntària dels habitatges. En el cas de Portocolom, dos dels titulars (un del Pla de la Sínia i l’altre del Camp Roig) varen acceptar per escrit l’extinció de la concessió i per tant dia 18 de setembre faran entrega de l’habitatge. No és el cas dels altres 9 concessionaris que han interposat recurs contenciós-administratiu.

El conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons ha recordat que esgotada la via de l’acta de reversió voluntària, ara comença la segona fase que és la tramitació de l’expedient d’extinció de les concessions administrativa. El conseller ha dit que: “tenim l’obligació de treballar per l’interès general i complir tant la Llei de Costes com la Llei de Ports”. També ha volgut agrair a aquells titulars dels immobles que han retornat l’habitatge de forma voluntària. Pons també ha recordat que en el supòsit de ser habitatge de primera residència o estar afectats per causes d’exclusió social, s’estudiarà el cas per no deixar a ningú en cap situació de vulnerabilitat. Així i tot, pel que es té constància no es troba cap circumstància d’aquestes en cap concessionari.

El conseller ha anunciat que els immobles recuperats pel domini públic es destinaran a usos públics d’interès general portuari o per usos d’altres administracions que ho sol·licitin, com és el cas del Consell de Mallorca que ha proposat a PortsIB de convertir un dels immobles en un centre d’interpretació del Museu Marítim. El conseller ha assegurat que es mantindran reunions amb el Consell per estudiar aquesta possibilitat.

Són tendència