Connect with us

Comunitat

Actuacions per millorar la coordinació de les policies locals

Una de les principals línies és impulsar el programa de Policia Tutor en tots els municipis de les Illes i elaborar plans d’objectius policials

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització destinarà enguany 2.449.996,48 € al Fons de Seguretat Pública, fons d’ajudes destinat a millorar la seguretat en els municipis de Balears mitjançant la realització i l’impuls d’actuacions que garanteixen la coordinació de les policies locals.

D’aquesta partida, es distribuiran 1.853.409,15 € entre els municipis de Mallorca; 324.358 € als municipis de Menorca; 208.515,96 € als municipis d’Eivissa, i 63.713,21 € a Formentera.

El Fons de Seguretat Pública se centra a impulsar l’estabilitat i l’adequació en la prestació dels serveis policials, a millorar la coordinació de les policies locals i a adoptar mesures per promoure la qualitat dels serveis policials.

En la distribució de la partida pressupostària es valoren criteris que volen donar resposta tant als interessos i a les necessitats dels municipis que tenen més dificultats per prestar els serveis bàsics que corresponen a les policies locals, com als dels altres municipis que disposen de més mitjans per atendre la gran afluència turística que es produeix en tot l’àmbit del territori insular.

Així doncs, el Fons preveu aquesta distinció i diferencia entre municipis de caràcter rural i municipis de caràcter turístic, amb la finalitat d’impulsar línies d’actuació específiques adreçades a un o a ambdós tipus de municipis en funció de les seves peculiaritats.

Una de les principals línies del Fons de Seguretat Pública és impulsar el programa de Policia Tutor en tots els municipis de les Illes Balears i elaborar plans d’objectius policials.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència