Connect with us

Comunitat

El servei d’atenció a les víctimes de violències masclistes estarà disponible les 24 hores del dia

L’increment de pressupost permetrà augmentar el nombre de professionals i d’horari

El servei 24 hores d’atenció social i acompanyament a les víctimes de violències masclistes disposarà de més professionals i ampliarà els serveis que ofereix. Avui el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, ha aprovat la despesa perquè l’Institut Balear de la Dona dugui a terme una nova contractació d’aquest servei per als anys 2020 i 2021, amb un increment de pressupost d’aproximadament el 50 %, de manera que es passarà dels 385.000 € anuals actuals a 588.386 € anuals.

Aquest increment de pressupost permetrà augmentar el nombre de professionals que formaran el servei, el qual comptarà amb quatre professionals més, i passarà de l’actual plantilla de deu persones a una plantilla de catorze. D’aquesta manera, es podrà oferir un servei més complet, durant totes les hores del dia, amb un reforç especial durant l’època estival, i es compliran també els criteris establerts pel Protocol d’actuació i el Pla contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució.

Entre les millores previstes en el servei s’inclou un augment en l’horari d’acompanyaments presencials durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, en què s’ampliarà amb un torn de vespre a cadascuna de les illes. D’aquesta manera, es pretén atendre l’augment de risc d’agressions sexuals que es produeix a l’estiu i cobrir d’una manera més adequada l’atenció a les víctimes d’agressions sexuals, que normalment es produeixen en horari nocturn. Aquestes mesures també afavoriran una millora de l’atenció a les víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual.

Així mateix, també s’ampliarà l’horari d’atenció als professionals que sol·licitin informació o assessorament específic sobre violència masclista durant les 24 hores. A més, el servei 24 hores també oferirà suport psicològic a la dona víctima de tràfic des del primer moment i, si cal, de manera presencial. Paral·lelament, s’activaran i es coordinaran els serveis i les entitats que hauran d’intervenir, d’acord amb el que dicta el Protocol autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines per a l’explotació sexual.

Són tendència