Connect with us

Actualitat

Santanyí tendrà una nova ordenança de convivència ciutadana

Santanyí tendrà una nova ordenança de convivència ciutadana

L’Ajuntament actualitzarà la norma actual que és dels anys vuitanta

Després de mesos de feina conjunta entre diferents departaments, i especialment des de la Policia Local, el municipi de Santanyí tendrà una nova ordenança de convivència ciutadana. Aquesta ordenança té per finalitat preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, en el qual totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions de tot tipus existents. En definitiva, millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania en el municipi de Santanyí.

Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “amb aquesta nova ordenança actualitzam l’ordenança que data de principis dels anys 80 que havia quedat obsoleta. Aquesta norma contemplava situacions que fa 30 anys podien ser habituals, però que avui no es donen, i en canvi no ens serveixen per regular coses com el consum d’alcohol al carrer, les pintades, o el renou. En el fons l’únic que volem és millorar la vida de la ciutadania i també l’experiència de qui ens visita. En cap cas es pretén perseguir comportaments, sinó aconseguir una societat que visqui en harmonia i que les persones es respectin”. 

És també objecte d’aquest nou reglament establir normes que afavoreixin el normal desenvolupament de la convivència ciutadana, així com el bon ús dels béns i serveis  públics. De la mateixa manera també vetlarà per la conservació i protecció d’aquests equipaments públics, sempre en l’àmbit de les competències municipals, per evitar dels usos indeguts i poder sancionar les conductes incíviques i que els possibles danys causats siguin reparats.

D’aquesta manera, l’ordenança regularà temes com el renou, jocs al carrer, l’ús de pirotècnia, consum de begudes alcohòliques al carrer, els negocis a la via pública, comportament en espais comuns, pintades, etc. Les sancions, segons siguin lleus, greus o molt greus poden anar dels 50 als 3.000 euros, que podran ser commutades per treballs substitutoris en benefici de la comunitat.

Ara mateix l’ordenança està en període d’exposició pública, i es pot consultar en el portal de transparència de la pàgina web del municipi. L’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí vol aprovar el text al més aviat possible, probablement al ple ordinar del més d’octubre.

Són tendència