Connect with us

Comunitat

Mallorca dispossara d’un registre insular de camins públics

La primera Llei de Camins Públics de l’Illa contempla sancions de fins a 20.000 euros per a infraccions “molt greus”

El Consell de Mallorca ha presentat la primera Llei de Camins Públics de l’Illa que contempla una sèrie d’infraccions que es qualifiquen de molt greus, greus i lleus i que poden suposar multes d’entre 60 euros fins als 20.000 euros.

A més, la norma també inclou l’obligació de restituir les coses conforme al seu estat anterior amb càrrec a l’infractor i de rescabalament de danys i perjudicis que l’actuació hagi pogut ocasionar.

L’objectiu de la llei, segons ha explicat la institució insular en una nota informativa, és reforçar la competència de l’administració per recuperar i conservar els camins públics. Igualment, reafirma la Ruta de ‘Pedra en Sec’ i la d’Artà a Lluc i permet crear noves.

Els ajuntaments hauran d’elaborar els seus catàlegs on s’inclouran els camins de titularitat municipal

La normativa s’elevarà al Parlament per a la seva presa en consideració davant la necessitat d’establir un règim jurídic per als camins públics i per recuperar-los i promoure el seu ús i defensa.

El president del Consell, Miquel Ensenyat, ha destacat “la importància de recuperar espais públics, que serà possible amb aquesta llei de camins, la primera que s’impulsa a la Comunitat Autònoma, i que ha estat possible gràcies a la col·laboració entre departaments”.

La llei defineix els camins públics com la infraestructura viària que permet la circulació dels ciutadans. Amb aquesta normativa, no solament les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà. A més, dota de legitimitat a l’administració perquè pot obrir de manera immediata un camí usurpat.

D’altra banda, contempla l’elaboració de diferents catàlegs de camins que donaran informació i oferiran un control dels camins públics. Els ajuntaments hauran d’elaborar els seus catàlegs on s’inclouran els camins de titularitat municipal.

També s’engegarà un registre insular de camins públics de Mallorca que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament a través d’un visor que serà actualitzat de manera continua.

Són tendència