Connect with us

Actualitat

L’Hospital de Manacor convoca una plaça de facultatiu per l’àrea de Cardiologia

L'Hospital de Manacor convoca una plaça de facultatiu per l'àrea de Cardiologia

En el BOIB del passat dia 30 de juliol de 2019, apareixia publicada la resolució del director general del Servei de Salut

En el BOIB del passat dia 30 de juliol de 2019, apareixia publicada la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 24 de juliol de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cardiologia (HMAN-2/19) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

Són tendència