Connect with us

Actualitat

Més denuncia que el govern de Llucmajor vol deixar de justificar les subvencions als partits polítics

La formació ecosobiranista proposa que continuí essent el departament d’intervenció l’encarregat de realitzar la fiscalització d’ofici d’aquestes partides

El ple de l’Ajuntament debatrà aquest dimecres una proposta de l’equip de govern de l’ajuntament de Llucmajor, format per PP, Ciudadanis, Llibertat Llucmajor i ASI, per modificar la base 39 de les bases d’execució del pressupost del 2019. Aquesta base regula les subvencions a partits polítics i la seva justificació.

La proposta elimina la necessitat de justificar la despesa realitzada amb la subvenció i elimina el control que sobre aquesta realitza d’ofici el departament d’intervenció.

Més per Llucmajor considera que els partits polítics han de ser exemplars en matèria de transparència i de forma molt especial, amb el destí dels fons públics rebuts. No seria just obligar a totes les associacions culturals, socials i esportives a justificar fil per randa les subvencions rebudes per part de l’Ajuntament i que els partits polítics tenguin una via de justificació molt més laxa. El departament d’intervenció municipal avisa que la modificació proposada en el sistema de justificació comportarà un menor control del fons rebuts.

Proposam que continuí essent el departament d’intervenció l’encarregat de realitzar la fiscalització d’ofici de les subvenció municipal a partits polítics. No consideram ni correcta ni suficient que aquesta fiscalització es faci només a demanda ple, on el partits que fan la proposta tenen majoria.
Per aquest motiu Més per Llucmajor s’oposarà a la proposta i fa una crida a la resta de partits polítics a fer una reflexió serena i profunda sobre el tema.

El pacte de govern vol per modificar la base 39 de les bases d’execució del pressupost del 2019, segons Més

Són tendència