Connect with us

Actualitat

Sanció de 668.818 euros per la tala i poda de més de 50 pins a Llucmajor

L’autor dels fets és el promotor d’una obra ubicada a la Urbanització de Son Verí Nou i que va reconèixer els fets davant els tècnics municipals

L’Ajuntament de Llucmajor ha obert dos expedients sancionadors a la promotora d’un habitatge per infracció urbanística i per danys a béns de domini públic consistents en la tala i poda de prop de més 50 pins en l’espai lliure públic del Passeig Alfons XIII de la Urbanització de Son Verí Nou.

La promotora infractora s’enfronta a una sanció econòmica que pot arribar als 666.818 euros per la suma d’una infracció urbanística molt greu per la qual els serveis tècnics municipals proposen una sanció de 100.090,80 euros i una altra infracció per dany sobre els béns de domini públic de 500.000 euros. A aquestes dues quantitats s’hi ha de sumar una fiança per reposar la situació inicial de la zona (neteja i replantació) valorada en 66.727,20 euros.

Així mateix, l’Ajuntament de Llucmajor ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia de les Illes Balears.

L’Ajuntament de Llucmajor ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia

Segons els informes emesos per la Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals, els fets expedientats han estat executats en un tram de pinar de domini públic ubicat enfront de les obres de construcció d’un habitatge amb piscina. La zona afectada “abasta tota l’amplària de la parcel·la i part de les limítrofes i s’estén entre el passeig per a vianants i el límit de la zona de protecció marítim-terrestre”.

L’informe continua apuntant que en la visita, els tècnics municipals comprovaren que “una gran quantitat d’exemplars de pi (Pinus halepensis) que poblaven una zona verda pública, han estat podats i altres pins han estat talats a menys d’un metre del sòl”. Concretament “s’han comptabilitzat un total de 23 pins talats de diferents perímetres de tronc i fins a 30 pins podats, tots ells en un tram de terreny relativament petit, justament el que queda comprès enfront de l’esmentat habitatge”. També consta que a causa del volum de rames de branques acaramullades a la zona pot haver-hi algun pi talat més que no ha estat comptabilitzat.

 

En els informes dels tècnics hi consta que els danys produïts ascendeixen a 66.727’20 euros i segons la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl (LOUS) estableixen una sanció per infracció urbanística molt greu de 100.090,80 euros. Així mateix, fan constar que existeix un reconeixement de forma expressa de l’autoria dels fets per part del responsable dels danys causats en l’espai lliure públic.

Són tendència