Connect with us

Oci i Cultura

El Govern aprova 2,4 milions d’euros per poder executar les obres del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

Les properes setmanes es duran a terme les tasques d’enderrocament prèvies als tres edificis existents

Aquest divendres el Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, l’autorització prèvia per contractar l’obra de construcció del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, el qual té un pressupost base de 2,4 milions d’euros (IVA inclòs).

En paral·lel a l’inici de la tramitació de la construcció, durant les properes setmanes es durà a terme el replanteig i la demolició dels tres edificis que ocupen el solar on s’ha de construir el centre de fotografia. El contracte per a aquestes actuacions es va adjudicar el passat 19 de juliol a l’empresa Melchor Mascaró, amb un pressupost de 140.281 € (IVA inclòs). El termini per dur a terme l’enderrocament és de tres mesos.

En concret, s’ha d’enderrocar l’interior de la que fou la casa de Toni Catany, de la qual únicament es conservarà la façana del carrer; la casa del fotògraf Tomàs Montserrat, on, a grans trets, es conservaran tant la façana com els murs de càrrega interiors i altres elements com una volta de mig punt, i l’edifici conegut com Sa Trinxa, el qual s’enderrocarà completament. Aquestes tasques es duran a terme després que el passat novembre ja es varen dur a terme actuacions preliminars d’enderrocament i desbrossada.

Els tres espais han d’esdevenir el futur centre de referència del foment de la cultura fotogràfica a les Illes Balears i de coneixement i difusió de l’obra de Toni Catany. També s’hi conservaran l’arxiu de Toni Catany (Llucmajor, 1942 – Barcelona, 2013) i el fons fotogràfic de Tomàs Montserrat (Llucmajor, 1873-1944).

El projecte del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany és obra de l’arquitecte Josep Lluís Mateo, que va guanyar el concurs d’idees resolt el febrer de 2018

El projecte del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany és obra de l’arquitecte Josep Lluís Mateo, que va guanyar el concurs d’idees resolt el febrer de 2018. Aquest projecte arquitectònic concep el futur centre de fotografia com un espai integrat en l’entorn urbà de Llucmajor. Les cases de Catany i de Montserrat quedaran unides a partir d’un pati central ample, el qual també serà l’accés general des del carrer i un espai inicial de trobada del visitant. És destacable també que l’arquitecte opta per introduir elements constructius nous, però a la vegada aposta per l’ús de materials tradicionals de la zona, com la pedra i el marès, i introdueix també elements de sostenibilitat i eficiència energètica.

Són tendència