Connect with us

Societat

Miquel Oliver no vol els 100 dies de gràcia: “No deman paciència, els ciutadans han d’exigir que els polítics complesquin les seves promeses electorals”

Miquel Oliver no vol els 100 dies de gràcia: "No deman paciència, els ciutadans han d'exigir que els polítics complesquin les seves promeses electorals"

Si bé el batle diu que “hem de ser realistes i algunes coses són tan grosses que necessitaran un termini d’implantació

Aquests dies, el tripartit Més + Esquerra, PSIB-PSOE i Unides Podem a Manacor compleixen el seu primer mes de govern a l’Ajuntament. El fair play i la lleialtat institucional/oposició responsable solen donar-se 100 dies per tal que l’equip de govern posi a punt la màquina que gestiona el municipi. El batle no creu necessari que els ciutadans donin aquest marge de confiança als nous responsables polítics, sense oblidar que el gestor d’aquests serveis no deixa de ser un gran vaixell (en referència a l’Ajuntament) hi haurà decisions que requeriran esperar un temps. Aprofitant aquestes primeres setmanes al capdavant del govern municipal, el batle explica que als delegats se’ls ha comanat atendre els temes més immediats i també que comencin a pensar en els pressuposts de l’any 2020, això si “marcant línia ideològica per ser un govern d’esquerres”. Aquestes són les sensacions i les intencions del batle de Manacor, Miquel Oliver, una vegada superat el primer mes a la batlia.

P.: Què pesa més la responsabilitat de la batlia o el destacat suport electoral del passat mes de maig ?

R.: Em costaria molt diferenciar una cosa de l’altra. Del suport electoral estic personalment content i com a partit també compartim aquesta satisfacció, no només del mes de maig, sinó de guanyar dues eleccions seguides. Aquestes dues victòries consecutives ens donen una responsabilitat i, al mateix temps, la majoria ens aporta moltes ganes i una tranquil·litat i una serenitat que són molt importants a l’hora de governar els pròxims quatre anys pels manacorins i manacorines.

P.: Heu despertat molta expectació i molt d’interés per part dels ciutadans, representa això una pressió afegida? Sou conscients d’aquestes expectatives?

R.: Jo crec que quan els ciutadans trien un canvi, que és el que varen triar l’any 2015 i que per una moció de censura no es va poder materialitzar, però sí que s’ha consumat aquest 2019, hem recollit aquesta “càrrega” amb molt de gust. El fet que poguem fer un equip de govern sense que hi hagi cap dels components de l’anterior govern i dels darrers vint anys, perquè és un fet que mai hi havia hagut un partit d’esquerres governant a Manacor, ens dóna aquesta responsabilitat i al mateix temps ens lleva molt de pes. Si volíem un canvi de dinàmica real, això implicava que, encara que molt de noltros fóssim nous, tinguéssim la força per fer coses bones i coses noves per Manacor. Avui en dia el polític no és aquell que al final d’una iniciativa treu la calculadora i li surten els números, sinó que és aquell que té la imaginació suficient per a tirar endavant, malgrat les traves que es pugui trobar, tant en la gestió de l’ajuntament com en les necessitats del ciutadà i, a la vegada, fer un canvi de paradigma i un canvi de situació, prioritzant coses necessàries que no s’han fet els darrers anys. Puc posar un exemple: la delegació de joventut, que noltros li donam molta importància, ni tan sols hi ha tècnic assignat ni el que duia la delegació era conscient que duia joventut. El nostre repte és que, com som nous, tenim força i iniciativa per prioritzar i renovar aquells temes que consideram importants.

P.: El votant d’esquerres és molt exigent amb els seus representants polítics, no? Pareix que mai està satisfet del tot…

R.: Sí, perquè fins ara l’elector d’esquerres (en el que jo també m’incloc) sempre ha volgut un canvi i la seva il·lusió era que governessin els seus, pel que, quan arribaven volien que canviés tot de dalt a baix. La veritat és que noltros tenim previst canviar moltes coses, encara que som conscients que la gestió d’un municipi no deixa de ser un gran vaixell, un transatlàntic, que, si li pegues un cop de timó, tindrà tendència després a reconduir la trajectòria (rumb) i tornar a caminar. Una vegada fet el canvi, és més fàcil és mantenir-lo. Això vol dir que al principi els resultats seran més simbòlics, però a la vegada amb una feina darrera que ens permetrà recuperar o implantar moltes de les polítiques que són necessàries a Manacor per la gent d’aquí o la gent que hi viu, sense oblidar que el gestor d’aquests serveis no deixa de ser un gran vaixell i durà un temps. No deman paciència, els ciutadans han de fer la seva feina i exigir que els polítics duguin a terme totes les promeses electorals, però hem de ser realistes i algunes coses són tan grosses que necessitaran un termini d’implantació.

P.: Quines diferències ressaltaries d’aquella primera vegada (2015) que va arribar a la batlia per un període curt de temps, com a conseqüència de la moció de censura, i aquesta vegada? Han passat cinc anys… destacaria algunes diferències entre la primera vegada i ara?

R.: Ho he dit abans de prendre possessió de la batlia i els canvis són que venim ensenyats. Des del dia 15 de juny, era el dia 145 del mandat amb tot el que significa d’experiència i de coses que varen quedar pendents, que anirem implementant. Ara les urnes ens han donat la possibilitat de repetir i tenir l’oportunitat que l’any 2015 no tinguérem per una qüestió de números. També, si l’any 2015 ens plantàvem amb moltes decisions que a noltros en pareixien necessàries i que a molts els podia parèixer que eren simbòliques, algunes ho eren i d’altres eren pràctiques. Les primeres s’han fet i es continuaran fent, com per exemple la baixada de sou del batle, però no fent bandera d’aquests fets. Per què algú podria pensar que sent minoria no tindríem continuïtat, amenaça que va ser molt verbalitzada per alguns partits i membres municipals que hi havia en aquells moments i que ho varen acabar materialitzant. Ara anam més tranquils, tenim 4 anys per dur a terme els nostres objectius, alguns començaran aviat i algunes altres s’aniran posant en marxa al llarg de la legislatura.

Miquel Oliver. Els pressupostos del 2020 volem que marquin una línia ideològica d'esquerresP.: Quins són els principals eixos de treball d’aquestes primeres setmanes de mandat?

R.: Primer de tot jo havia comanat a l’equip i a la gent nova que tinguin la capacitat d’analitzar allò que és urgent, no perquè s’acabi el món o perquè sigui un risc, si no per exemple unes festes que s’han de dur a terme de forma immediata (Sant Jaume, Festes des Port, les de Son Macià, etc.). Després hi ha altres coses importants que s’han d’anar treballant, com el Pla general, el tema de les aigües potables. Per altra banda, hi ha altres temes que consideram importants com és el tema de l’impost sostenible, que acabava el termini. No volem deixar passar per alt cap possibilitat d’obtenir ajudes en l’àmbit del Govern, del Consell de Mallorca, d’Europa o d’on faci falta. Un altre tema que en ve al cap és el de les ajudes del SOIB Dona i SOIB Visibles, dóna l’opció que, durant un temps determinant, una sèrie de persones formin part de la plantilla i ajudin a tirar endavant unes tasques concretes que beneficien a l’ajuntament i als ciutadans. Un tema important que ens trobarem passat l’estiu és el de pressuposts de l’any que ve. Als delegats se’ls ha comanat atendre els temes immediats i també que comencin a pensar en els pressuposts de l’any 2020. Marcant línia ideològica per ser un govern d’esquerres.

P.: Els comptes del 2019 es volen aprovar dins aquest any?

R.: Per descomptat.

P.: Més per Mallorca – Esquerra ha fet bandera aquests 4 anys, com a portaveu de l’oposició, del tema de la neteja viaria, no. Com és pretén implementar millores en aquest sentit ?. 

R.: Una de les coses que hem de tenir clar és que si hem de ser creïbles, precisament ho hem de ser amb fer complir els contractes a les empreses adjudicatàries dels serveis municipals. Per això des de ja volem una persona que tingui capacitat d’assessorar el delegat, en aquest cas en Sebastià Llodrà, per tal de fer un seguiment quasi malaltís del compliment d’aquestes concessions tant de la recollida com de la neteja, per noltros això és un tema vital.

P.: Heu mantingut ja algun tipus de contacte amb l’empresa del servei de neteja?

R: Sí, estem en contacte i ja s’estan reconduint algunes coses i se seguiran fent millores. El plec que hi ha actualment ho va aprovar el darrer equip de govern i hem de continuar amb ell, no poden fer res al respecte, però serem molt escrupolosos amb el seguiment, el tema de les freqüències. Amb el tema de l’enllumenat, igual. No podem permetre que hi hagi el que hi ha ara amb aquests temes tan importants que afecten els manacorins i manacorines.

“En matèria de neteja i d’enllumenat públic s’ha de fer complir el contracte, s’han de garantir, com estableixen els plecs, que hi hagi els serveis que marquen les normatives i ara mateix no es compleixen”

P.: Amb el tema d’enllumenat, a Manacor hi ha llocs amb manca d’enllumenat que afecta a la seguretat, hi ha intenció de millorar aquest servei i de quina manera? 

R.: Per millorar l’enllumenat primer de tot s’ha de fer complir el contracte, s’han de garantir, com estableixen els plecs, que hi hagi els serveis que marquen les normatives i ara mateix no es compleixen. Si d’aquí es deriva, ja sigui per part de l’empresa que té la concessió com per part dels tècnics, que ha d’haver-hi increment de lluminàries, s’haurà de fer com a inversió. Són obres costoses que requereixen molts de recursos, però ho anirem treballant.

El tema de la seguretat ciutadana per noltros és vital, això vol dir que hem de solucionar d’una vegada el problema de personal que tenim dins el cos de policia local, que ara mateix estam sota mínims. A poc a poc anam fent negociació col·lectiva i gràcies a la bona predisposició que hagut per part dels sindicats, es van component les coses per tal de poder garantir que a l’estiu tinguem efectius suficients. Si haguéssim de complir amb tot el que està establert i no canviàssim les regles del joc a cada passa, en aquests moments hi hauria dies que no tindríem ni una sola unitat disponible per vetlar per la seguretat dels manacorins i manacorines els vespres i anar molt justs de dia. Per tant és un drama que hem de resoldre amb urgència, d’una manera immediata. Necessitem que el govern espanyol ens doni l’opció de poder incrementar plantilla. Aquesta falta de seguretat repercuteix directament al ciutadà i en cas de casos hauríem de recórrer a altres forces de seguretat.

“La manca de plantilla a la Policia Local és un drama que hem de resoldre amb urgència, d’una manera immediata. Necessitem que el govern espanyol ens doni l’opció de poder incrementar el nombre d’agents”

El que volem és que les patrulles es puguin passejar per Manacor, per Porto Cristo, donar cobertura a Cales, Cala Murada, Son Macià, Cala Mandia, Cala Anguila, Porto Cristo Novo, etc. Això requerirà una reestructuració i fer una distribució equitativa segons les necessitats. És una de les coses que estem treballant amb l’nspector en cap, Manel Prieto i després anar cobrint una convocatòria que hem fet, amb l’ajuda de l’EBAB (Escola Balear d’Administració Pública) , per omplir les places que tenim sense cobrir. Però el procés és llarg perquè hi ha d’haver- hi un termini d’exposició i una sèrie de tràmits… Es tracta d’una manca de més de vint efectius per poder cobrir les necessitats actuals.

P.: En matèria d’aigua quina és la necessitat?

R.: Primer de tot, el tema del cabdal s’ha controlat; és a dir, no estem davant d’una situació de possibilitat de talls d’aigua, però sí que la prioritat és la potabilització de l’aigua. Per millorar la qualitat de l’aigua necessitarem ajudes com és l’Impost de turisme sostenible i prioritzar, cosa que estem xerrant amb diferents batles del Migjorn, la canalització que està prevista des de Petra a Manacor i que a la vegada ajudaria que des de Manacor anés fins a Felanitx i cap al Migjorn. Per tant volem instar al Govern que es posin en marxa aquestes millores amb la canalització fins a Manacor i poder millorar de forma important la qualitat de l’aigua. Però com no podem dependre només del que ens enviïn des del Govern, no ens quedarà més remei que fer un dipòsit per centralitzar les diferents corrents d’aigües i controlar la qualitat i garantir les reserves davant qualsevol mena d’incidència. Com a projecte és agafar l’aigua que ve d’ABAQUA i fer una instal·lació nostra per tractament d’aigua que estem pendent de donar-li forma.

“Volem fer un dipòsit per centralitzar les diferents corrents d’aigües del poble i controlar la qualitat i garantir les reserves davant qualsevol mena d’incidència”

P.: Hi ha intenció d’ampliar el govern municipal amb la incorporació de nous partits?. Ho dic davant la possible incorporació d’AIPC.

R.: A veure, no és necessari. El fet que tinguem majoria ens dóna la tranquil·litat de poder envestir aquesta tasca i en realitat no necessitam a ningú. Tenim un equip estable, sòlid i de confiança, aquesta darrera és la que més ajuda que sigui un equip de govern efectiu. El que sí que hem dit com a grup municipal és que s’ha de reconèixer que AIPC va guanyar a Porto Cristo d’una manera molt important (més d’un 45% dels vots) i entenem que AIPC no deixi de demanar aquesta part de participació dins l’equip de govern, tenint en compte que Porto Cristo és un nucli què concentra un gran número de gent. Ens hagués agradat que AIPC formés part de l’equip de govern, encara que no sigui necessari. Confiam poder comptar al manco amb la seva ajuda com a partit a Porto Cristo.

P.: S’ha constituït el nou Govern Balear, el Consell de Mallorca, s’han anomenat directors generals, no es nota a faltar més representació manacorina?

R.: De Manacor hi ha representació, n’Amanda, na Maria Antònia Truyols, na Maria Durán, en Toni Sansó i altres més.

P.: Per lo tant, el PSOE ha tengut en compte a Manacor, però i per part de Més per Mallorca…

R.: Almanco hi tendrem 2 directors generals. Com és lògic ens agrada que hi hagi manacorins “pul·lulant” per Palma, però el que ens interessa de veres és que es duguin a Manacor inversions i que tenguin en compte la problemàtica que poguem tenir amb coses que ens afectin directament i ens puguin ajudar a resoldre’ls.

P.: Hi ha hagut algun tipus de contacte per negociar necessitats? Per exemple en tema de mobilitat, Manacor te un greu problema amb els accessos al poble i pareix que el Consell de Mallorca ha descartat la possibilitat d’ejecutar el desdoblament que inicialment s’havia previst entre Manacor i Sant Llorenç, entre altres projectes.

R.: Amb el tema de mobilitat ho he dit en diverses ocasions, amb el model que tenim de carreteres s’ha d’anar molt amb compte, no serveix l’excusa de què passen molts de cotxes i hem de fer les carreteres més amples, però sí que hi ha una sèrie de punts en els quals s’ha d’actuar, amb concret la rotonda del polígon de l’entrada a Manacor. El projecte està redactat, de fet incorpora un nou carril per quan vens de Sant Llorenç cap a Palma, que es durà a terme i estem pendents de quan es poden executar les obres. Una de les coses que proposarem és que la millora inclogui un nou carril que connecti el polígon en direcció a Manacor. També l’altre dia ens vàrem reunir amb els del polígon per facilitar que la gent vagi caminant i en bicicleta al polígon, aquest fet milloraria un poc el problema d’aparcament i mobilitat existent a la zona.

Una de les coses importants que s’ha de tractar de forma urgent són l’Avinguda Torrent, la Via Portugal i la carretera de Son Macià, són vies que gestiona el Consell amb titularitat municipal.

“Amb el tema de mobilitat ho he dit en diverses ocasions, amb el model que tenim de carreteres s’ha d’anar molt amb compte, no serveix l’excusa de què passen molts de cotxes i hem de fer les carreteres més amples, però sí que hi ha una sèrie de punts en els quals s’ha d’actuar, amb concret la rotonda del polígon de l’entrada a Manacor”

P.: I la carretera vella de Sant Llorenç?

R.: És del Consell, hauríem de definir quines són les prioritats per Manacor. També hem de pensar en fer una rotonda en la carretera de Porto Cristo a Porto Colom que va cap a Cales i cap a Son Macià és un autèntic perill i millorar l’accés de Cala Murada, que també és perillós entrar i sortir d’aquest cruce.

P.: Ara que és Sant Jaume, en quant a festes es preveuen canvis en general?

R.: Durem al pròxim Ple (que es va celebrar dilluns passat), que per cert hem reduït la durada innecessària fins a les dotze o més tard com era costum (han estat d’acord tots els partits), una proposta que l’any que ve sigui festiu igualment el dia de Sant Jaume (encara que sigui dissabte), per potenciar aquesta festa. És veritat, que cada vegada més gent queda a Manacor durant l’estiu i la gent que estiueja al Port o S’Illot els agrada venir a Manacor per les festes de Sant Jaume. Pel que fa a la resta de festes, volem donar-lis i nou impuls i que siguin més participatives. Els delegats corresponents ja estan treballant en aquest sentit.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Feu clic a ‘M’agrada’

Facebook Pagelike Widget

ÚLTIMES NOTÍCIES

Són tendència