Connect with us

Comunitat

Turisme decideix obrir una nova convocatòria per finançar projectes municipals

Cada ajuntament podrà presentar fins a dos projectes. L’import màxim finançat pel Consorci serà de 500.000 euros per projecte

La Junta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), ha aprovat aquest dijous obrir una nova convocatòria de selecció de projectes d’inversió i actuacions per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística, que té com a destinataris els ajuntaments de l’illa de Mallorca.

Els projectes seran cofinançats pel fons del Consorci Borsa d’Allotjaments per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (fins a un màxim del 80 % de cada projecte), i pels ajuntaments (que contribuiran amb un mínim del 20 % de cada projecte). D’aquesta manera, el CBAT hi aportarà 16,5 milions d’euros, que units a un mínim de 4,1 milions aportats pels consistoris sumen un mínim de 20,6 milions d’euros d’inversió total.

Cada ajuntament podrà presentar fins a dos projectes. L’import màxim finançat pel Consorci serà de 500.000 euros per projecte. L’ajuntament sol•licitant assumirà els excessos dels projectes que superin aquesta quantitat. El termini per presentar les sol•licituds és de trenta dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al BOIB.

El CBAT és l’òrgan gestor de les places turístiques a l’illa de Mallorca. Hi formen part el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i els agents socials i econòmics del sector turístic.

Són tendència