Connect with us

Actualitat

Vetllar per la seguretat dels edificis antics, una assignatura pendent a Manacor

Vetllar per la seguretat dels edificis antics, una assignatura pendent a Manacor

El centre del nucli urbà concentra la major part d’edificacions amb més de 45 anys d’antiguitat i els despreniments estan a l’ordre del dia

El centre de Manacor, comprès entre els carrers Joan Lliteres, Plaça Convent, Plaça Sa Bassa i Passeig de Na Camel.la, concentra el major nombre d’edificacions amb més de 45 anys d’antiguitat. Aquests indrets són també els espais de la ciutat per on diàriament transiten el nombre més gran de vianants. Si sumen un fet i l’altre, ràpidament, ens adonam dels riscos que tot plegat suposen de manera diaria. Per desgràcia, els despreniments estan a l’ordre del dia.

Vetllar per la seguretat dels edificis antics encara és una assignatura pendent a Manacor per a molts propietaris. Fa uns anys, l’Ajuntament de Manacor va adreçar una circular a tots els propietaris d’edificacions antigues, instant-los a l’obligatorietat de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis, la ITE. Un ho compliren i uns altres obviaren la recomanació administrativa. El municipi de Manacor concentra centenars d’immobles i edificis que tenen més de 45 anys i que estan obligats a passar aquesta inspecció.

Vetllar per la seguretat dels edificis antics, una assignatura pendent a Manacor

El mateix edifici Consistorial també ha sofert fa poc les conseqüències de despreniments.

L’objectiu és detectar possibles problemes estructurals així com problemàtiques que es puguin originar a causa dels materials dels edificis, com per exemple despreniments de balcons o del revestiment. Més enllà del centre de la ciutat, els principals edificis que poden ser problemàtics són construccions d’entre els anys 60 i 70, a zones de la perifèria de la ciutat.

Aquests dies, una planta baixa situada en el carrer del Convent és l’últim cas de despreniments que són ben visibles a peu de carrer. El mateix edifici Consistorial, situat a pocs metres d’aquest indret i que acull bona part de les oficines municipals, també ha sofert les conseqüències de despreniments sense que de moment hàgem de lamentar desgràcies majors.

El mateix edifici Consistorial també ha sofert fa poc les conseqüències de despreniments

Són tendència