Connect with us

Actualitat

La manca d’agents a la Policia Local de Manacor dificulta poder cobrir els torns de nit

Policia Local de Manacor copia

El batle, Miquel Oliver, conscient de la greu situació, reconeix que “esteim treballant en la reorganització del cos policial” i reclama la “necessitat urgent” de poder incorporar “una vintena de nous efectius

És un mal endèmic que ve sofrint el municipi de Manacor, però que sembla que en aquests últims anys la situació ha anat a pitjor. La manca d’agents a la Policia Local de Manacor, ara mateix, fa que molts de serveis no es puguin cobrir de manera adequada i amb un mínim de garanties. Aquest és el cas, dels torns de nit que molts de dies són coberts per una sola patrulla que ha d’atendre la totalitat del nucli urbà de la capital del Llevant. Així ho ha reconegut, el mateix batle de Manacor, Miquel Oliver, en una entrevista concedida a defrancdigital.com i que serà publicada en la seva totalitat en els pròxims dies. Oliver, conscient de la greu situació, reconeix que “ara mateix esteim treballant en la reorganització del cos policial”, a més de reclamar la “necessitat urgent” de poder incorporar “una vintena de nous efectius” per tal d’evitar les mancances detectades en el servei policial.

Miquel Oliver, batle de Manacor

En opinió del batle, Miquel Oliver, la situació que es viu a la Policia Local de Manacor “és un drama que hem de resoldre amb urgència, d’una manera immediata”.

El batle exposa la situació actual afirmat que “el tema de la seguretat ciutadana per noltros és vital, això vol dir que hem de solucionar d’una vegada el problema de personal que tenim dins el cos de la Policia Local, i que ara mateix està sota mínims. A poc a poc anam fent negociació col·lectiva i gràcies a la bona predisposició que hagut per part dels sindicats, es van component les coses per poder garantir que a l’estiu tenguem efectius suficients. Si haguéssim de complir amb tot el que està establert i no canviàssim les regles del joc a cada passa, en aquests moments hi hauria dies que no tendríem ni una sola unitat disponible per vetlar per la seguretat dels manacorins i manacorines el vespre i anar molt justs de dia. Per tant és un drama que hem de resoldre amb urgència, d’una manera immediata. Necessitam que el govern de l’estat ens doni l’opció de poder incrementar plantilla. Aquesta falta de seguretat repercuteix directament al ciutadà i en cas de casos hauríem de recórrer a altres forces de seguretat”.

“És un drama que hem de resoldre amb urgència, d’una manera immediata. Necessitam que el govern de l’estat ens doni l’opció de poder incrementar plantilla. Aquesta falta de seguretat repercuteix directament al ciutadà”, segons el batle Oliver

Aquesta manca d’efectius, és un fet que també reconeix obertament el mateix Inspector en cap de la Policia Local, Manel Prieto, aquest dimecres en una entrevista al diari Ultima Hora’. Segons Prieto, “ara mateix existeix un problema de dèficit de personal i aquest fet suposa que el model d’organització desitjat sigui una utopia”. El responsable policial també exposa que “la falta de personal fa que cada agent s’hagi d’encarregar de distintes tasques, fet que dificulta poder aconseguir el model de gestió policial que un creu convenient i necessari”.

Són tendència