Connect with us

Comunitat

Augment significatiu del nombre de consultes als centres de salut

Segons les dades del Servei de Salut, el 2018 es van atendre 1.324.570 pacients i els sis primers mesos de 2019 ja sumen 581.309 consultes

Les consultes d’atenció primària i domiciliària s’han incrementat tant a les consultes de medicina i d’infermeria com d’atenció domiciliària. Segons les dades del Servei de Salut, des de l’any 2015 i fins a l’any 2018, les consultes d’atenció domiciliària de metges i metgesses s’han incrementat un 6,65 %, arribant a les 36.656 consultes per any. En el cas de les consultes domiciliàries d’infermeria s’han incrementat un 15,28 % fins a les 136.533 consultes a domicili el 2018.

Pel que fa a les consultes dutes a terme en els centres de salut, en el cas de les consultes de medicina també s’han incrementat un 4,25 % des de 2015, arribant a les 3.827.802 consultes el 2018. En el cas de les consultes d’infermeria s’han incrementat un 9,08 %, fins a arribar a les 2.916.447 consultes en el 2018.

Aquest increment del nombre de consultes respon també a un increment de l’horari d’obertura dels centres de salut. Cal recordar que des de l’1 de desembre de 2015 els centres han ampliat l’horari de les 17.30 fins a les 20.00 hores. Dins aquesta franja de temps es varen atendre des de 2015 i fins a 2019 un total de 4.497.949 consultes, la qual cosa suposa el 19 % del total de consultes diàries ateses (85.805, el desembre de 2015; 1.206.393 el 2016; 1.299.872 el 2017; 1.324.570 el 2018, i 581.309 el 2019).

Aquest increment del nombre de consultes respon també a un increment de l’horari d’obertura dels centres

Són tendència