Connect with us

Comunitat

Ni pagant: El dret a l’habitatge no és una tasca senzilla a Balears

El 48 per cent dels residents que cerquen no troben un immoble que puguin pagar

Així ho posa de manifest el V Estudi Casaktua sobre la demanda de l’habitatge a l’estat. El 48 per cent de les persones de Balears que busquen habitatge no troben un immoble que puguin pagar mentre que el 53 per cent dels ciutadans de les Illes no troben un habitatge que s’adapti a les seves necessitats.

L’estudi indica que el cost del lloguer a les Illes és de 591 euros al mes de mitjana, mentre que el de la hipoteca és de 536 euros al mes. A més, també assenyala que l’estalvi mitjà per a la compra d’un habitatge a les Illes és, aproximadament, d’uns 40.000 euros i, en aquest sentit, el 64 per cent dels residents opten per finançar-la a través d’una hipoteca amb interès de tipus fix.

L’informe indica que el cost del lloguer a les Illes és de 591 euros al mes de mitjana, mentre que el de la hipoteca és de 536 euros

Són tendència