Connect with us

Actualitat

Demarcació de Costes ordena el tancament del quiosquet de la platja de Cala Torta

Una resolució del mes passat declara extingida la concessió, denega una sol·licitud de pròrroga extraordinària i conclou que les persones sol·licitants no eren els titulars legítims

Demarcació de Costes a les Illes Balears ha ordenat el tancament del quiosquet de la platja de Cala Torta, en el municipi d’Artà, i estendre acta de reversió a l’Estat del domini públic ocupat.

Costes ha informat que una vegada complertes aquestes ordres s’acordarà amb l’Ajuntament d’Artà els terminis i condicions per al desmantellament de les actuals instal·lacions.

La decisió de la Demarcació de Costes es produeix després de la resolució del 27 de maig de la direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica.

La resolució declara extingida la concessió que emparava aquest quiosquet, denega una sol·licitud de pròrroga extraordinària i conclou que les persones sol·licitants no eren les seves titulars legítimes i la pròrroga s’havia sol·licitat fora de termini.

La concessió del quiosquet de Cala Torta provenia d’una primera autorització d’una ordre ministerial de l’any 1968. Va ser transferida en 1972 a un altre titular, que va morir en 2015. La concessió va finalitzar el 29 de juliol de 2018 en aplicació del reglament general de Costes.

Les persones que havien presentat ara la petició de pròrroga havien sol·licitat en 2015 la transmissió de la concessió del titular mort, aportant una escriptura de cessió de 2001. Aquesta transmissió va ser denegada per Costes el passat 30 d’abril.

Són tendència