Connect with us

Actualitat

Anellen dues noves àguiles peixateres al Parc Natural de Llevant

Anellen dues noves àguiles peixateres al Parc Natural de Llevant

Una espècie amenaçada, catalogada com a vulnerable, que té a les Balears l’única població reproductora mediterrània

L’àguila peixatera és una espècie amenaçada, catalogada com a vulnerable, que té a les Balears l’única població reproductora mediterrània formada per unes 25 parelles.

Després de dècades extingida com a reproductora al Llevant de Mallorca, l’any 2012 hi va tornar criar una parella i des d’ençà ho ha fet gairebé cada any. Enguany s’hi han localitzat dos territoris, tot i que només una de les parelles ha aconseguit reproduir-se i surar els dos polls que ahir foren anellats.

Les anelles de lectura a distància que s’han posat als dos aguilons faciliten la identificació a distància dels exemplars amb l’ajuda de binocles o telescopis terrestres. Així hem pogut saber, per exemple, que un nombre important d’àguiles nascudes i anellades a Menorca s’han incorporat a la població mallorquina, i que diverses àguiles balears, després de criar, passen l’hivern fora de les illes, al sud de la península Ibèrica o a Àfrica. Així, el marcatge científic d’aquesta espècie està aportant dades sobre els seus moviments, una informació que permet afinar les mesures necessàries per aconseguir la seva recuperació i conservació.

Els dos polls abandonaran el niu d’aquí a 3 o 4 setmanes, i al cap de poc temps abandonaran Mallorca per passar almanco un any fora de les Balears. Si sobreviuen, retornaran a les Illes, i al cap d’uns anys s’incorporaran a la població reproductora.

L’àguila peixatera requereix a la mediterrània zones de costa ben conservada i tranquil·la per a nidificar, pel que la seva recuperació al Parc Natural de Llevant és un indicador de la bona qualitat ambiental de la costa d’aquest espai protegit.

Els dos polls abandonaran el niu d’aquí a 3 o 4 setmanes, i al cap de poc temps abandonaran Mallorca per passar almanco un any fora de les Balears. Si sobreviuen, retornaran a les Illes, i al cap d’uns anys s’incorporaran a la població reproductora

Són tendència