Connect with us

Actualitat

Aturades unes obres sense llicència d’ampliació dins un ANEI a Santanyí

Aturades unes obres sense llicència d'ampliació dins un ANEI a Santanyí

Amb aquesta actuació, l’ADT ha detectat que l’edificació original existent es va reconvertir en habitatge i es va implantar una piscina que tampoc comptava amb el corresponent permís

Amb la col·laboració dels Agents de Medi Ambient del Govern, l’Agència de Defensa del Territori (l’ADT) ha paralitzat unes obres sense llicència d’ampliació d’una edificació existent en una parcel·la inferior a 5.000 m² en el municipi de Santanyí, dins la delimitació de Parc Natural i en sòl rústic protegit ANEI d’Alt Nivell de Protecció.

Segons ha informat l’ADT, “a part de paralitzar les obres d’ampliació en execució, també s’ha detectat que anteriorment l’edificació original existent es va reconvertir en habitatge i es va implantar una piscina, actuacions sense llicència que no estan prescrites i per tant també s’han inclòs dins l’expedient d’infracció”.

Aturades unes obres sense llicència d'ampliació dins un ANEI a Santanyí

També s’ha detectat que anteriorment l’edificació original existent es va reconvertir en habitatge i es va implantar una piscina, actuacions sense llicència que no estan prescrites i per tant també s’han inclòs dins l’expedient d’infracció.

Són tendència