Connect with us

Comunitat

Bankia és obligada a pagar 677.500 euros al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics

Una resolució judicial obliga l’entitat bancària a abonar una quantia impagada entre 2009 i 2015 en concepte d’interessos

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat que l’entitat bancària Bankia ha d’abonar 677.553,72 euros al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), òrgan de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme encarregat de la gestió de les places turístiques de l’illa de Mallorca.

L’any 2009 la Caixa de Balears “Sa Nostra” s’incorporà a la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics i adquirí el compromís de remunerar el saldo del compte corrent que tenia el Consorci en aquesta entitat bancària. L’acord entre les parts establia que aquesta remuneració s’havia de fer sota unes condicions econòmiques beneficioses per a l’Administració.

No obstant això, entre 2009 i 2015 Sa Nostra no va abonar els interessos pactats i l’Administració no els va reclamar. No va ser fins a finals de 2015, ja l’actual legislatura, quan la Conselleria de Turisme va constatar que l’entitat financera només havia abonat 46.502,38 € de l’import que havia de pagar, que ascendia a 724.056,10 €.

Per això, la Junta Rectora actual va reclamar a l’entitat bancària, que llavors ja era BMN, l’abonament pendent d’acord als compromisos adoptats l’any 2009. Tanmateix, l’incompliment va continuar i el CBAT inicià accions legals per reclamar la quantia impagada. Ara, la resolució de l’autoritat judicial desestima el recurs de l’entitat bancària (avui Bankia, S.A.) i dona la raó a la institució del Govern.

D’aquesta manera, Bankia haurà de pagar 677.500 euros al Consorci, el qual podrà disposar d’aquesta quantitat per a la pròxima convocatòria de projectes de reconversió, modernització, diversificació i desestacionalització de l’oferta turística de tota l’illa de Mallorca.

Són tendència