Connect with us

Esports

Valoren la possibilitat de crear la figura del delegat de grada en el futbol base de Balears

S’estudia la manera d’impedir  l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha constituït la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears, prevista en l’article 100 i següents de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i que és un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General d’Esports i Joventut d’assessorament i consulta per prevenir qualsevol tipus d’acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d’activitats o competicions esportives en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les funcions de la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears són les següents:

a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència, el racisme i la xenofòbia a l’esport.

b) Recollir, analitzar i publicar anualment les dades sobre la violència, el racisme i la xenofòbia en les competicions esportives celebrades a les Illes Balears, després d’haver-ne dissociat les dades de caràcter personal.

c) Promoure accions de prevenció de la violència a l’esport i divulgar-les mitjançant campanyes de publicitat i la col·laboració ciutadana.

d) Proporcionar a les federacions, clubs i altres entitats esportives de les Illes Balears, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i les recomanacions que puguin facilitar la prevenció de la violència a l’esport.

e) Instar els ajuntaments i les federacions esportives de les Illes Balears a adoptar codis ètics que promoguin els valors a l’esport, a publicar-los a les seves pàgines web i a fer-los signar als esportistes, entrenadors, tècnics i, en general, a les persones que intervenen en les activitats i competicions que organitzen.

f) Emetre informes sobre els projectes normatius que regulin matèries que estiguin directament relacionades amb l’àmbit de les seves funcions.

Ja està en procés una sanció a un aficionat per una conducta antiesportiva en un recinte esportiu de Mallorca

g) Proposar a les autoritats competents, a les federacions esportives de les Illes Balears i al Tribunal Balear de l’Esport la incoació d’expedients disciplinaris i sancionadors en matèria de violència esportiva.

h) Arbitrar mesures per impedir l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu en qualsevol de les seves formes, com presentar símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques o de qualsevol tipus de drogues o substàncies similars, d’acord amb el que preveu l’article 101 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i amb el que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic.

i) Promoure la cooperació i la col·laboració amb l’Estat, les comunitats autònomes i els altres organismes i administracions públiques en relació amb les mesures i les actuacions encaminades a la prevenció de comportaments violents en la pràctica de l’esport.

j) Impulsar protocols d’actuació per prevenir casos relacionats amb la violència a l’esport i per intervenir-hi quan es produeixin.

Els ajuntaments i les federacions esportives de les Illes Balears hauran de comunicar a la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears la proposta de les activitats i competicions esportives que puguin ser considerades d’alt risc amb una antelació mínima de deu dies, excepte els casos excepcionals i justificats que no es puguin preveure amb antelació. La Comissió adoptarà les mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

La Comissió contra la Violència a l’Esport valora la possibilitat de crear la figura del delegat de grada en el futbol base de Balears, que podria ser obligatòria a partir de l’any que ve en els equips de futbol juvenil, així com evitar la manera d’impedir l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu. Ja està en procés una sanció a un aficionat per una conducta antiesportiva en un recinte esportiu de Mallorca.

>
Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *