Connect with us

Esports

Valoren la possibilitat de crear la figura del delegat de grada en el futbol base de Balears

S’estudia la manera d’impedir  l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha constituït la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears, prevista en l’article 100 i següents de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i que és un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General d’Esports i Joventut d’assessorament i consulta per prevenir qualsevol tipus d’acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d’activitats o competicions esportives en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les funcions de la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears són les següents:

a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència, el racisme i la xenofòbia a l’esport.

b) Recollir, analitzar i publicar anualment les dades sobre la violència, el racisme i la xenofòbia en les competicions esportives celebrades a les Illes Balears, després d’haver-ne dissociat les dades de caràcter personal.

c) Promoure accions de prevenció de la violència a l’esport i divulgar-les mitjançant campanyes de publicitat i la col·laboració ciutadana.

d) Proporcionar a les federacions, clubs i altres entitats esportives de les Illes Balears, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i les recomanacions que puguin facilitar la prevenció de la violència a l’esport.

e) Instar els ajuntaments i les federacions esportives de les Illes Balears a adoptar codis ètics que promoguin els valors a l’esport, a publicar-los a les seves pàgines web i a fer-los signar als esportistes, entrenadors, tècnics i, en general, a les persones que intervenen en les activitats i competicions que organitzen.

f) Emetre informes sobre els projectes normatius que regulin matèries que estiguin directament relacionades amb l’àmbit de les seves funcions.

Ja està en procés una sanció a un aficionat per una conducta antiesportiva en un recinte esportiu de Mallorca

g) Proposar a les autoritats competents, a les federacions esportives de les Illes Balears i al Tribunal Balear de l’Esport la incoació d’expedients disciplinaris i sancionadors en matèria de violència esportiva.

h) Arbitrar mesures per impedir l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu en qualsevol de les seves formes, com presentar símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques o de qualsevol tipus de drogues o substàncies similars, d’acord amb el que preveu l’article 101 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i amb el que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic.

i) Promoure la cooperació i la col·laboració amb l’Estat, les comunitats autònomes i els altres organismes i administracions públiques en relació amb les mesures i les actuacions encaminades a la prevenció de comportaments violents en la pràctica de l’esport.

j) Impulsar protocols d’actuació per prevenir casos relacionats amb la violència a l’esport i per intervenir-hi quan es produeixin.

Els ajuntaments i les federacions esportives de les Illes Balears hauran de comunicar a la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears la proposta de les activitats i competicions esportives que puguin ser considerades d’alt risc amb una antelació mínima de deu dies, excepte els casos excepcionals i justificats que no es puguin preveure amb antelació. La Comissió adoptarà les mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

La Comissió contra la Violència a l’Esport valora la possibilitat de crear la figura del delegat de grada en el futbol base de Balears, que podria ser obligatòria a partir de l’any que ve en els equips de futbol juvenil, així com evitar la manera d’impedir l’entrada als espectacles i a les competicions esportives de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu. Ja està en procés una sanció a un aficionat per una conducta antiesportiva en un recinte esportiu de Mallorca.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència