Connect with us

Societat

Feis-ne difusió per favor!: Cusseta trobada a Son Servera

Es tracte d’una cussa mestissa, sense identificació

Característiques: Cussa mestissa, sense identificació

Data de recollida: 21 de maig de 2017.

Situació: Son Servera.

Són tendència