Connect with us

Comunitat

Ports de Balears vol gestionar el domini públic portuari amb la utilització de drons

Aquests aparells permeten obtenir una visió de gran precisió de l’espai portuari diferent de la que podem aconseguir des de la superfície

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha iniciat un programa pilot de control i gestió del domini públic portuari amb la utilització de drons de darrera generació, amb l’assistència tècnica d’una empresa tecnològica especialitzada. Les proves han començat al port d’Alcúdia, però l’APB té previst implementar el servei en els altres ports d’interès general que gestiona, sempre que l’activitat estigui d’acord amb la legislació vigent per a cada un dels seus espais aeris.

Les possibilitats d’aquest programa – la iniciativa correspon a la unitat organitzativa de Qualitat, Medi Ambient i Innovació de l’APB- són nombroses. Entre altres aplicacions, el vol amb drons permet tenir una lectura exacta i en temps real de l’ocupació del domini públic portuari, supervisar les activitats que es duen a terme en els recintes de cada port i realitzar controls mediambientals, entre moltes altres tasques de supervisió. Els drons permeten obtenir una visió de gran precisió de l’espai portuari diferent de la que podem aconseguir des de la superfície.

El vol amb drons permet tenir una lectura exacta i en temps real de l’ocupació del domini públic portuari, supervisar les activitats que es duen a terme en els recintes de cada port i realitzar controls mediambientals, entre moltes altres tasques de supervisió.

Mentre ha durat la prova pilot, es porta a terme un vol programat al port un cop per setmana, dirigit per un pilot certificat que compta amb tots els permisos i autoritzacions corresponents. La programació d’aquest vol es realitza en funció de la qualitat i la quantitat de la informació que es vulgui obtenir, proporcionant un total de 750 fotos, que donaran lloc a una ortofoto, la qual combina les característiques de detall d’una fotografia amb les qualitats geomètriques d’un pla.

L’ ortofoto, per tant, permet obtenir mesuraments molt exactes de les superfícies. Tota la informació obtinguda és analitzada, generant una matriu de càlcul que conjuga diferents paràmetres: ocupacions, patrons o detecció d’irregularitats, entre molts altres, permetent la ràpida gestió de qualsevol incidència detectada.

Drone Service 360 ​​és l’empresa contractada per l’APB per proporcionar el servei d’assistència tècnica en aquest projecte, pioner i innovador, amb grans possibilitats de desenvolupament futur.

Les proves han començat al port d’Alcúdia, però l’APB té previst implementar el servei en els altres ports d’interès general que gestiona

Són tendència