Connect with us

Societat

Un estudi elaborat a Balears posa de manifest que els joves perceben la violència masclista com una problemàtica individual i no col·lectiva

Presentat l’estudi “La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys”

L’Institut Balear de la Dona ha presentat aquest dilluns l’estudi pilot “La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys”, que s’ha dut a terme en 9 instituts d’educació secundària de les Illes Balears per tal de conèixer quina és la percepció que es té entre els joves d’aquestes temàtiques. Rosa Cursach, directora de l’Ibdona, i Catalina Gayà, directora de l’estudi i membre del col·lectiu SomAtents, que s’ha encarregat d’elaborar-lo, han informat sobre la metodologia que s’ha seguit, els objectius que es volien aconseguir i algunes de les conclusions a què s’han arribat.

La directora de l’Ibdona ha ressaltat que amb aquest estudi es pretén conèixer quina és la realitat que viuen els i les joves de les Illes Balears per, així, tenir més indicadors a l’hora de dissenyar les polítiques que es duen a terme, com és el cas de la coeducació. “Volíem saber si l’impuls que es dona a la coeducació des del Govern té sentit, si anam ben encaminats”, ha indicat Cursach. De fet, una de les conclusions més destacables a les que s’ha arribat és que la percepció de “l’alumnat educat en centres on hi ha projectes de coeducació o amb professorat especialment implicat en aquestes qüestions té més eines per reconèixer i per lluitar contra les violències masclistes”, ha informat Gayà.

En aquest cas, s’ha elaborat amb alumnat de 3r i 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat de nou instituts de Mallorca (tant Palma com Part Forana), Menorca, Eivissa i Formentera. La metodologia seguida ha estat la projecció d’una pel·lícula sobre la qual es considera que reprodueix violències masclistes i la posterior elaboració d’un microrelat per part dels alumnes, contestant a la pregunta “T’enamores igual que ho fan els protagonistes de la pel·lícula?”. Després de l’anàlisi dels continguts d’aquests relats, es varen crear grups de discusió formats per sis persones; tres d’aquests grups formats per dones, tres més formats per homes i els altres tres mixtes d’homes i dones. En aquests grups de discussió es varen plantejar diferents qüestions extretes dels microrelats que els i les alumnes varen plantejar.

L’estudi, elaborat per Catalina Gayà, directora de l’estudi i membre del col·lectiu SomAtents, s’ha duit a terme en 9 instituts d’educació secundària de les Illes

Tal com ha indicat Gayà, aquest és un estudi pilot i qualitatiu, del qual se n’extreuen una sèrie de conclusions que, tot i no ser extrapolables, sí que són indicadores de quina percepció es té sobre la igualtat entre l’alumnat de les Illles Balears. Les conclusions més significatives a què s’ha arribat són 4: Dues d’aquestes conclusions es refereixen a la realitat amb què es troben les dones joves. Per una banda, el model de societat du les al·lotes a tenir més pressió damunt elles; i per l’altra viuen un xoc de models entre allò que se’ls ensenya (valors en igualtat) i allò que viuen, en què la popularitat i la importància del físic guanyen protagonisme. Respecte de les violències masclistes, l’estudi indica que es perceben com una problemàtica individual i no col·lectiva. I, finalment, segons ha apuntat Gayà, és destacable el fet que l’estudi indica que la pornografia és el model de sexualitat majoritari que reben els i les joves, sobretot degut al fàcil accés que impliquen les xarxes socials.

Són tendència