Connect with us

Comunitat

Una modificació de la Llei permetrà rejovenir la mitjana d’edat de les plantilles dels policies locals

La nova disposició incorporada a la llei regula la situació de segona activitat sense destí de manera que preveu una reducció progressiva de la mateixa per afavorir l’alliberació de places

Una modificació puntual de la Llei 11/2017 de coordinació de les policies locals de les Illes Balears permetrà facilitar als ajuntaments el rejoveniment de les plantilles de les seves policies locals mitjançant l’alliberació de places per tal de que puguin ser cobertes per nous efectius. Aquesta modificació ha estat acordada amb les organitzacions sindicals majoritàries i amb els ajuntaments, a través de la FELIB, i s’incorpora a la llei a partir del recent Reial decret estatal, aprovat pel Consell de Ministres a mitjans del passat mes de desembre, que regula la jubilació anticipada del personal de les policies locals.

La nova disposició incorporada a la llei regula la situació de segona activitat sense destí de manera que preveu una reducció progressiva de la mateixa per afavorir l’alliberació de places i el rejoveniment de les plantilles. El personal funcionari de les policies locals que a l’entrada en vigor de l’actual Llei de coordinació de policies locals estigui en situació de segona activitat sense destí podrà continuar en aquesta situació fins a la data de jubilació. Així queda recollit en una disposició transitòria que s’incorpora a la Llei de coordinació de policies locals a través d’una esmena inclosa a la nova Llei d’activitats de les Balears, aprovada aquest dimarts pel ple del Parlament amb un ampli consens entre tots els grups.

Els darrers anys, a conseqüència principalment de les restriccions pressupostàries i de la limitació de l’oferta d’ocupació pública des de l’any 2012, s’ha produït un envelliment de les plantilles de les policies locals de Balears

Així mateix, el personal funcionari que no reuneixi els requisits per poder accedir a la jubilació anticipada amb aplicació dels coeficients reductors que determina el Reial decret podrà sol·licitar el pas a la situació de segona activitat per raó d’edat sense destí fins a la data en què reuneixi els requisits esmentats. A partir d’aquest moment, podrà optar entre la jubilació anticipada que regula el decret estatal i el pas a la situació de segona activitat amb destí que ve determinada per la normativa autonòmica.

Els darrers anys, a conseqüència principalment de les restriccions pressupostàries i de la limitació de l’oferta d’ocupació pública des de l’any 2012, s’ha produït un envelliment de les plantilles de les policies locals de Balears, per la qual cosa era necessari adoptar mesures per a corregir aquesta situació. Amb la modificació de la llei, es permetrà la futura alliberació de places per tal de que puguin ser cobertes per nous efectius, de manera que contribuirà a rejovenir les plantilles i a donar resposta a les necessitats del servei i per tant a la millora de la seguretat ciutadana en les Illes Balears.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència