Connect with us

Esports

L’hipòdrom de Manacor, a un pas de tancar

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca denuncia la desídia de l’Ajuntament de Manacor i  té decidit resoldre deixar la gestió de les instal·lacions i tornar les claus al Consistori

L’Institut de l’Esport Hípic de Manacor sembla tenir decidit entregar les claus de l’hipòdrom de Manacor a l’Ajuntament. Segons ha pogut saber defrancdigital.com, aquest passat dijous, dia 13, el President de l’IEHM, Jaume Ramis, va decidir iniciar el procediment de resolució administrativa per deixar sense efecte el conveni signat en el seu dia entre el Patronat Municipal de l’Esport de Manacor i l’IEHM, per a la cessió de l’ús dels terrenys i instal·lacions de l’hipòdrom.

La decisió ve donada després que el passat 23 de novembre, l’IEHM fes arribar una notificació a l’Ajuntament de Manacor demanant-li que en un termini de quinze dies naturals acreditàs els títols suficients que l’habiliti per mantenir la cessió dels drets d’ús dels esmentats terrenys i de les instal·lacions de l’hipòdrom, segons un conveni que es va signar el 30 de desembre de 2011. Aquest requeriment administratiu, es va produir després que una particular, copropietària dels terrenys, hauria fet saber a l’IEHM que l’usdefruit que tenia l’Ajuntament de Manacor sobre els esmentats terrenys havia caducat feia quatre anys. La particular va sol·licitar a l’IEHM informació sobre el títol en virtut del qual l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca feia ús de les instal·lacions, així com la renda o preu que satisfà pel seu ús.

L’IEHM posa en coneixement de l’Ajuntament de Manacor aquesta situació. El mateix Consistori, mitjançant un comunicat de premsa, la mateixa setmana anunciava que totes les inversions municipals que s’haurien previst en el recinte quedaven aturades davant la nova situació administrativa creada. L’IEHM fa setmanes que espera una resposta per part de l’Ajuntament que a hores encara ara no ha obtingut.

INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS ASSUMITS PER PART DE L’AJUNTAMENT

El silenci administratiu per part de l’Ajuntament de Manacor ha estat interpretat per l’IEHM com un incompliment de les obligacions i compromisos que assumiren les dues parts en la signatura del conveni de 2011. L’IEHM considera que resulta palès l’incompliment dels compromisos assumits per part de l’Ajuntament, quan l’ens esportiu considera que la manca de disponibilitat municipal, ara coneguda, impedeix que es puguin executar les inversions que estaven programades i que justificaren la modificació del conveni entre les dues parts el passat mes de juny.

El conveni estableix que si una de les dues parts decideix rompre el conveni té l’obligació de comunicar-ho a l’altra part amb una antelació mínima de dos mesos a la data prevista perquè sigui efectiva. L’IEHM es reserva el dret de poder demanar a l’Ajuntament una compensació econòmica per possibles danys i perjudicis derivats de la situació creada.

La Junta Rectora de l’IEHM ha convocat una reunió en caràcter d’urgència per aquest pròxim dilluns, per tal d’adoptar aquesta resolució que deixa el futur del trot al Llevant i de l’hipòdrom de Manacor en particular amb les pistes a les fosques i les instal·lacions finalment tancades. El pany i la clau sobrevolen a aquestes hores la capital del trot a Mallorca.

El silenci administratiu per part de l’Ajuntament de Manacor ha estat interpretat per l’IEHM com un incompliment de les obligacions i compromisos que assumiren les dues parts en la signatura del conveni de 2011

Són tendència