Connect with us

Comunitat

Balears sanciona Iberia amb 448. 000 euros per aplicar la clàusula abusiva “no show”

Aquesta és la multa més elevada que s’ha posat mai a les Illes en matèria de consum

La Direcció General de Consum ha sancionat la línia aèria Iberia amb 448. 000 euros per aplicar la clàusula abusiva “no show” per la qual, si el passatger no usa algun dels trajectes (d’anada o d’enllaç), la companyia cancel·la automàticament la resta de trajectes dins el mateix bitllet i l’usuari els perd, tot i que els ha pagat. Aquesta és la sanció més elevada que Consum ha imposat mai a les Illes Balears, tal com han explicat avui la consellera de Salut, Patricia Gómez, i el director general Francesc Dalmau.

Dalmau ha destacat la importància de les reclamacions que posen els consumidors, ja que permeten detectar i combatre pràctiques abusives per part de les empreses, i Gómez ha elogiat la feina “excel·lent” dels professionals de la Direcció General de Consum i dels Servis Jurídics de la Conselleria que tramiten aquestes reclamacions i les sancions que se’n poden derivar.

En aquest cas, la resolució de Consum parteix de set expedients de reclamacions d’usuaris, els quals varen originar la intervenció del Servei d’Inspecció, que va rastrejar la web de la companyia Iberia i va constatar que, en l’apartat de condicions generals del contracte, hi figurava la clàusula coneguda com “no show”.

Aquesta clàusula no només vulnera una norma estatal i una altra d’autonòmica ─el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears─, sinó que recentment ha estat declarada abusiva pel Tribunal Suprem en la Sentència 631/2018, de 13 de novembre.

La resolució de Consum parteix de set expedients de reclamacions d’usuaris, els quals varen originar la intervenció del Servei d’Inspecció, que va rastrejar la web de la companyia Iberia i va constatar que, en l’apartat de condicions generals del contracte, hi figurava la clàusula coneguda com “no show”

Consum imposa una multa del 448.000 euros perquè considera Iberia responsable d’una infracció administrativa “molt greu” en matèria de defensa dels consumidors i usuaris ja que hi concorren els criteris agreujants de “reiteració” ─doncs la companyia havia comès prèviament altres infraccions relacionades amb la vulneració de drets dels consumidors─ i de “reincidència” ─ja que en els darrers tres anys Iberia ja havia estat sancionada per aquesta mateixa infracció.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència