Connect with us

Esports

Esports amplia les ajudes a esportistes destacats: Marcus Cooper i Joan Munar, figuren entre els beneficiats

Destinats a millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha decidit incrementar les ajudes a esportistes de les Illes Balears destacats, fins a un import total de 650.000 euros, amb l’objectiu que puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions. En total, en aquesta convocatòria són 161 els esportistes de les Illes Balears que se’n beneficien; entre els més destacats, Melani Costa, Caridad Jérez, Ursula Pueyo, Mario Mola, Marcus Cooper i Joan Munar.

Avui dijous la relació d’esportistes beneficiaris d’aquesta ajuda es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Es pot consultar en el següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10907/616277/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio

Són tendència