Connect with us

Comunitat

Els equipaments comercials de més de 700 m² necessitaran un informe sobre les afectacions territorials

Caldrà “un informe favorable del Consell Insular competent sobre la incidència del projecte en les infraestructures i els serveis públics de caràcter supramunicipals”

Aquesta i d’altres qüestions sobre el model territorial nou de l’illa que preveu el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa) es varen tractar durant la reunió de dilluns passat, celebrada a la sala de juntes del Departament de Territori i Infraestructures, de la institució insular.

Sindicats, federacions i associacions comercials, així com els responsables d’altres administracions, pogueren conèixer com ha quedat el PECMa una vegada mantingudes converses amb la resta de grups polítics i recollides diferents al.legacions.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, va  assegurar que «cal apostar pel comerç  de proximitat i, precisament, el PECMA pretén evitar el pol d’atracció que suposa Palma, comercialment parlant».  En aquest sentit, Garrido també va destacar que «els informes que ha de redactar el Consell serviran per veure si realment s’està donant compliment al PECMa».

D’altra banda, el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, va explicar les noves definicions de superfícies, els nous límits de nivells i les noves tipologies d’equipaments comercials, ara que el document arriba a la recta final. Cal recordar que, un cop la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears emeti la declaració ambiental estratègica del Pla, arribarà al Ple de la institució insular per a l’aprovació definitiva.

A part de Garrido i Vadell, també varen participar a la reunió per part del Consell, el cap de servei jurídic d’Ordenació del Territori, José Manuel Gómez i el cap de servei tècnic d’Ordenació del Territori, Joan Carles Fuster, per aclarir les qüestions més tècniques i de tramitació.

Són tendència