Connect with us

Actualitat

Els nous equipaments comercials a Manacor no podran superar els 13.000 metres quadrats

Segons el nou pla d’equipaments comercials (PECMA) redactat pel Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca proposa un model territorial nou de l’illa en el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa). Segons l’ens insular, l’objectiu del Pla és fixar criteris per establir un model territorial comercial a l’illa, centrat en la protecció del medi ambient, l’ordenació del territori i la protecció dels consumidors. A més, se cerca la gestió territorialment sostenible, entesa com l’equilibri entre els recursos territorials i ambientals disponibles i els requerits per al desenvolupament del sector comercial.

El Pla també pretén fomentar el benestar de la població i assegurar un nivell suficient d’equipament comercial capaç de garantir amb equilibri els diversos drets que conflueixen, entre els quals hi ha el de la lliure i lleial competència i el de la protecció dels consumidors.

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell, Mercedes Garrido, assegura que “el que pretén el Pla és corregir les externalitats negatives que provoquen els grans establiments, en especial, les de mobilitat, per això se centra en la correcció, sobretot, dels accessos a Palma, tant en l’autopista de l’aeroport com a la via de cintura”.

Garrido també destaca que el Pla ajudarà que “aquest tipus d’establiments facin un consum responsable tant de l’aigua com d’electricitat, proposant mesures de reutilització i ús d’energies renovables”.

Un altre dels eixos rellevants és la intenció de reforçar el comerç a zones com Inca i Manacor i evitar així la centralització que es produeix en l’àmbit comercial a Palma. I alhora, fent una aposta ferma pel comerç de proximitat.

Zonificació de l’illa

Per poder ordenar el sòl comercial es fa una zonificació de l’illa en cinc nivells:

Nivell 1. Inclou l’àrea de més activitat de l’illa, en la qual es concentra una part significativa de la població, així com els serveis administratius, comercials i dotacionals principals, i que disposa de la major
accessibilitat territorial.

Com a conseqüència de l’impacte sobre el sistema de mobilitat, com que afecta conjunts de ciutadans, es considera que els equipaments comercials no han de tenir una superfície comercial més gran de 40.000 m2.

En aquest nivell hi ha Palma.

Nivell 2. Inclou les poblacions amb una gran rellevància territorial en l’estructura insular, considerades nodes de desenvolupament. D’acord amb les característiques territorials per aquestes poblacions, s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 13.000 m2 de superfície comercial.

En aquest nivell hi ha Inca i Manacor.

Nivell 3. Inclou àmbits amb rellevància territorial, que assumeixen un paper significatiu com a prestadors de serveis en l’estructura comercial i d’accessibilitat subcomarcal. S’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 4.000 m2 de superfície comercial.

Nivell 4. Inclou els àmbits que assumeixen un paper de prestadors de serveis sobre el seu entorn immediat. En els nuclis classificats de nivell 4 s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 1.500 m2.

Nivell 5. Sòls aptes no inclosos en els àmbits anteriors. En els nuclis de nivell 5 s’estableix un límit màxim de 700 m2 de superfície comercial.

Superfície complementària

Els equipaments comercials podran disposar d’una superfície complementària modulable per a cines, restauració i serveis, que variarà segons el tipus d’establiment.

En els centres comercials i en els equipaments comercials grans (més de 1.500 m2), la superfície complementària no ha de superar en més d’un 15 % la superfície comercial total. En el cas d’equipaments comercials de mida mitjana (de 701 a 1.499 m2), la superfície complementària no ha de superar en més d’un 25 % la superfície comercial total. Per acabar, en els equipaments comercials de mida petita (de 401 a 700), no l’ha de superar en més d’un 50 %.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència