Connect with us

Manacor

Manacor demana a Montoro poder invertir el seu superàvit

Maria Antònia Sansó: “Demanam que s’eliminin les limitacions de despesa als ajuntaments que com el de Manacor complim  amb l’estabilitat pressupostària”

L’Ajuntament de Manacor ja ha enviat les propostes al grup de feina que s’ha constituït a proposta del Ministeri d’Hisenda per modificar la normativa sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I és que “l’economia de l’Ajuntament està més que sanejada, el superávit de l’Ajuntament en el 2016 s’ha situat en 11.052.141’33 i comptam amb uns fons líquid de tresoreria de 27’6 milions d’euros”, explica la regidora d’Economia, Maria Antonia Sansó.

I és que, tal com marca la llei, actualment l’Ajuntament de Manacor no té cap deute financer, compta amb un romanent de tresoreria de prop de 30 milions i es paguen les factures 33 dies després de que els proveïdors les hagin fet arribar a l’Ajuntament quan la llei permet pagar-les fins a 60 dies després. Per això des de l’Ajuntament de Manacor aposten per “eliminar qualsevol limitació de despesa als ajuntaments que com el de Manacor complim i seguirem complint amb l’estabilitat pressupostària perquè el nostre objectiu és invertir els doblers que són al banc en millorar el municipi, afegeix Sansó”.

Amb tot des del departament d’Economia municipal reconeixen que “maldament a Manacor la situació econòmica sempre s’ha controlat, la Llei Orgànica 27/2013 de 27 de desembre d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ha servit per acabar amb els problemes que eren flagrants en alguns ajuntaments que gastaven més del que estava previst en el pressupost, comptaven amb un deute financer per damunt del 110% i els períodes de pagament a proveïdors arribaven a l’any”.

En el mateix sentit l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca ha emès una declaració unànime en que es demana derogar o modificar precisament la Llei Orgànica 27/2013 de 27 de desembre d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. “Durant l’assemblea hem sabut que en el conjunt de Mallorca els ajuntaments tenim prop de 400 milions d’euros i no els podem gastar, és evident que la llei es va pensar per poder superar la greu crisi econòmica i gràcies a aquesta norma molts d’ajuntaments han superat les dificultats econòmiques però com que ja sortim de la crisis les circunstàncies han canviat i, per tant, també ha de canviar la llei”, explica el batle, Pedro Rosselló.

Són tendència