Connect with us

Societat

Els conductors reincidents per alcohol i drogues perdran el permís de conduir

Que hagin delinquit, almenys, dues vegades en dos anys

El ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat aquest dimarts 16 de maig que la Direcció general de trànsit (DGT) posarà com a mesura la “restricció i eliminació del permís de conduir” a aquells conductors que hagin comès delictes per alcohol i drogues de manera reincident, és a dir, que hagin delinquit, almenys, dues vegades en dos anys.

Així ho ha assegurat durant la Comissió de la DGT, convocada aquest dimarts per prendre mesures “urgents” per les morts en les carreteres de ciclistes. Igualment, ha assenyalat que s’informarà d’aquesta situació als serveis sanitaris perquè els facin un examen que certifiqui que han perdut les aptituds psicofísiques per conduir.

Aquest procediment, que està recollit en l’article 36 del Reglament General de conductors, és el mateix que s’aplica a persones d’avançada edat o a persones amb determinades malalties que els incapacitin per conduir.

Segons ha explicat el ministre, les Prefectures Provincials aplicaran la pèrdua de vigència, per falta d’aptituds psicofísiques, i els conductors seran remesos a l’autoritat sanitària perquè aquests certifiquin si finalment han perdut “les aptituds psicofísiques” per conduir.

La DGT entén com a reincidència aquells conductors que tinguin dos o més sancions per delictes d’alcohol i/o drogues en un període inferior a dos anys. D’aquesta manera, s’estima que poden tenir un problema d’abús o dependència a aquestes substàncies i per això han de ser avaluats i tractats en la forma prevista en el reglament general de conductors.

Són tendència