Connect with us

Comarca

Algaida aplicarà bonificacions als vehicles ecològics

Els automòbils classificats com a classe zero o lliures d’emissions de gasos contaminants, tendran una bonificació del 60 per cent de la quota de l’impost

L’Ajuntament d’Algaida va aprovar en el passat ple una modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica per tal que els que estiguin classificats per consum com a classe zero o lliures d’emissions de gasos contaminants, tendran una bonificació del 60 per cent de la quota de l’impost. Així mateix, els que estiguin classificats per consum com a classe “eco” o que tenguin una emissió de gasos inferior a 120 g/km i que tenguin classificació d’ecològics, com per exemple els híbrids, gaudiran d’un descompte del 40 per cent.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats l’hauran de sol·licitar en el període d’un mes des de la data de matriculació del vehicle o abans de l’aprovació anual del padró de l’impost en el cas que els vehicles que ja estiguin enregistrats. Així mateix, hauran de justificar amb els documents pertinents les característiques dels vehicles.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Algaida, Biel Vidal, explica que “amb aquesta modificació de l’ordenança volem reconèixer la importància que té pel medi ambient reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i aquesta iniciativa és una passa que feim des de l’àrea de medi ambient per a fomentar l’ús de vehicles respectuosos amb l’entorn”.

Són tendència