Connect with us

Actualitat

Es Trenc disposarà d’un aparcament públic de 497 places

L’aparcament, previst en la declaració del Parc, se situarà a la cruïlla dels camins cap a ses Covetes i la carretera de sa Ràpita

El Parc Natural des Trenc–Salobrar de Campos tindrà un aparcament d’ús públic per a 497 vehicles. Els terrenys es troben situats entre els municipis de Campos i de ses Salines, a la cruïlla dels camins cap a ses Covetes amb la carretera de sa Ràpita. Avui el Consell de Govern ha autoritzat l’expropiació dels terrenys afectats per proporcionar aquest servei.

El projecte, que inclou també la regulació dels accessos i del flux de vehicles, ha rebut el vistiplau de la Comissió Balear de Medi Ambient, que divendres passat, en sessió extraordinària, en va emetre un informe favorable. Així mateix, no s’han presentat al·legacions arran dels tràmits que s’han dut a terme al llarg del procediment d’expropiació. L’aparcament també disposarà de personal per controlar i garantir la seguretat dels usuaris.

Atesa la finalitat de la infraestructura, i tenint en compte els tràmits administratius previs i el temps necessari per executar-la, es preveu començar-ne les obres tan aviat com sigui possible per donar solució als problemes de mobilitat existents a la zona, a fi de tenir el projecte executat, previsiblement, abans del començament de la propera temporada d’estiu, que és quan el parc natural rep més pressió turística, especialment a la zona de ses Covetes.

Són tendència