Connect with us

Societat

Urdangarin perd la Medalla d’Or de la Comunitat

Li va ser atorgada l’abril de 1998

El Consell de Govern ha acordat la retirada de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma a Iñaki Urdangarín, que li va ser atorgada l’abril de 1998.

D’aquesta manera, es dona compliment a l’article 3.5 del Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula aquesta distinció i que estableix que s’ha de retirar en cas de condemna per sentència ferma de la persona distingida. L’esmentat article disposa que «la Medalla d’Or s’ha d’entendre concedida amb caràcter permanent, llevat que la persona guardonada sigui condemnada per sentència ferma per algun fet delictiu. Si és així, s’ha de considerar concedida la Medalla d’Or fins al moment en què es produeixi el fet anterior. L’Administració ha d’actuar d’ofici en aquests casos, amb tràmit d’audiència a la persona interessada».

L’article que regula les distincions disposa que “la Medalla d’Or” s’ha d’entendre concedida amb caràcter permanent, llevat que la persona guardonada sigui condemnada per sentència ferma per algun fet delictiu

El procediment per a la retirada de la Medalla d’Or es va iniciar el passat 15 de juny, per acord del Consell de Govern. Tal com marca el procediment a seguir, es va donar audiència al representant legal del senyor Urdangarín perquè efectuàs les al·legacions i presentàs els documents que consideràs pertinents. Passat el termini de deu dies hàbils que se li va atorgar sense que hagi presentat cap escrit, correspon acordar la retirada de la distinció.

Aquest acord insta el Consell de Govern a anotar la retirada en el Registre de medalles d’or de la Comunitat Autònoma i disposa que s’ha de notificar a la persona interessada.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència