Connect with us

Comunitat

Aprovat inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

La reducció de residus i la separació de matèria orgànica, són els eixos d’aquest nou Pla

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR).  Una de les principals novetats d’aquest pla és que s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

Entre els objectius i reptes més importants del Pla, i que també suposa una gran novetat, és el fet d’afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida a tota Mallorca  en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la.

També es potencia el servei de les deixalleries i de les estacions de transferència per tal de facilitar i potenciar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la preparació per a la reutilització i les recollides selectives minimitzant els impactes vinculats al transport i tractament. En el cas de les deixalleries, el pla preveu que totes disposin d’un espai per la preparació per a la reutilització. És a dir, que quan els residus arribin es triïn aquells que es puguin reparar per donar-los un segon ús i es tractin en cura.

Per poder dur a terme tots aquests objectius s’ha plantejat un seguit de millores a les instal·lacions de tractament. Per una banda, es planifiquen noves instal·lacions, descentralitzades de Son Reus, per fer compost de matèria orgànica i d’altres pel compost de llots. I per altra banda, es milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència.

S’ha de destacar que aquest planejament és fins al 2030 i que per tant està elaborat per dur-se a terme en fases, segons les necessitats marcades per la gestió real dels residus.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com