Connect with us

Actualitat

“Millorar la vida quotidiana dels ciutadans d’Artà ha estat una de les prioritats d’aquesta legislatura”

Entrevista amb Manolo Galán, batle d’Artà

Artà viu un cap de setmana ple d’activitats amb motiu de la Fira 2018. Hem conversat amb el batle, Manolo Galán, sobre aquesta convocatòria, sobre la seva gestió al capdavant de l’Ajuntament, els objectius polítics d’aquesta legislatura que enfila ja els darrers mesos de la legislatura, de Medi Ambient, del Parc Natural del Llevant, de la reforma del Monestir de Bellpuig, anunciada aquesta mateixa setmana i que les obres podrien iniciar-se la setmana que ve, d’urbanisme, d’economia,... Una mica de tot.

P.: Quines han estat les prioritats d’aquesta legislatura, en què s’està fent feina i quina és la valoración de la gestiò al capdavant de l’ajuntament?

R.: Em costa resumir totes les prioritzacions. El que hem intentat inicialment és millorar la vida quotidiana dels ciutadans. Per la qual cosa, després de firmar el pacte de govern, ens vam marcar que tota la gestió es fes amb la màxima transparència possible i que el ciutadà pogués avaluar a final de legislatura, del que ens vam comprometre, el que s’havia fet i el que no. Per aquesta raó, vaig fer un Pla de Gestió Municipal en el 2016. D’aquesta manera, anualment, es revisen les que s’han fet i les que no s’han pogut fer (publicades a la web de l’ajuntament).

A grans trets, els objectius prioritaris eren: Millorar tot el que és el circuit de l’aigua, partíem d’una situació molt complicada i teníem, segons diuen, una pèrdua d’aigua important. Que jo crec que no és una pèrdua, sinó que és una aigua no controlada.

P.: La xarxa havia de ser vella, no, aquest fet devia provocar moltes pèrdues d’aigua?

R.: Sí, la xarxa és molt vella. S’ha renovat una part, però l’altra part, quan es va extingir el POS (Pla d’Obres i Serveis), la part que mancava va quedar a l’aire i ara, poc a poc hem anant fent petites inversions que ens ajuden a millorar l’objectiu: un major control de l’aigua potable.

Una altra de les nostres prioritats era fer apostes decidides per la preservació del nostre litoral. Per això hem fet el Pla de Gestió de Cala Torta, hem instat a la Conselleria a retolar les nostres platges i dotar-les de major preservació.

D’altra banda, també volíem millorar els processos de participació ciutadana i de transparència municipal. Ara, per segon any consecutiu, iniciam la votació dia 9 de setembre i durarà una setmana. La intenció és empoderar més al ciutadà, fent-lo partícip de la gestió municipal i que no hagi d’esperar cada quatre anys a votar en funció de la gestió feta per l’ajuntament. D’aquesta manera pot dir la seva cada any. Això ho feim des de l’àrea de participació ciutadana consensuant amb projectes de l’àrea d’urbanisme.

En l’àmbit de reactivació econòmica del nostre municipi, s’ha optat per una línia continuista, treballant molt a través de l’associació empresarial, establint reunions periòdiques per marcar els objectius, què assisteix el regidor d’economia ( amb el que tenen un contacte constant), perquè totes les tasques que es facin de promoció econòmica siguin el consensuades possible i millorar tot el que es pugui el teixit empresarial d’Artà. Tenint en compte la projecció de la marca Artà, que ja fa temps que hem impulsat i que volem seguir donant suport, donant un eix vertebrador que aglutini el màxim de producte local dins la marca Artà.

P.: De tot aquest calendari de prioritats, hi ha alguna qüestió que no es podrà dur a terme?

R.: Entre les prioritats estaven el PAC (Centre de salut) i una ronda, que s’han iniciat, però em tem que a final d’aquesta legislatura no les veurem acabades. Els temes administratius ens han endarrerit que pugui ser una realitat.

P.: Aquest passat dijous es va anunciar un acord molt important a una roda de premsa en el Consell de Mallorca, que era una reivindicació històrica: la rehabilitació del Monestir del Bellpuig. Què representa la rehabilitació del Monestir de Bellpuig per Artà?

R.: És, com bé has dit, una reivindicació històrica, anterior al 2000. Quan es va fer la cessió, l’any 1999, per part dels marquesos, del domini públic al Consell de Mallorca, ja es va exigir que es valorés aquest Monestir. El Consell de Mallorca va fer una primera rehabilitació, però tot el que l’envolta (ostatge i més coses) va quedar en ruïnes. En 2010 va haver-hi un compromís d’aportació de 1.100.000  euros per part de l’Estat i això no es va consignar (materialitzar). Va ser la legislatura passada que el Consell de Mallorca no va fer res. Aquesta legislatura hem pitjat molt perquè això fos possible. Ha estat tan així que el Consell de Mallorca ha decidit posar-ho dins els pressupostos ordinaris. La setmana que ve o l’altra començaran a fer petites obres. Volem que els artanencs i artanenques sentint seu el Patrimoni històric i cultural que tenim i, a més, donar un atractiu turístic afegit, sempre conservant el patrimoni i el medi ambient.

“Aquesta legislatura hem millorat els processos de participació ciutadana i de transparència municipal, a més de la promoció econòmica d’Artà”

P.: De fet, si es confirma la participació de Miquel Barceló es pot convertir en un reclam turístic important, no?

R.: Sí, evidentment la possible participació d’en Miquel és un cop d’aire fresc. Posicionar el monestir dins el catàleg d’intervenció d’en Miquel Barceló, és posar-ho en una dimensió internacional. Es convertiria en l’única intervenció de l’artista en un espai públic.

P.: En el que fa a patrimoni, hi ha una fita important, que és aconseguir una sentència molt lluitada per part de l’ajuntament que fa referència a les Murades de Sant Salvador. Sembla que heu fet molta feina en l’àmbit patrimonial, no?

R.: Sí, va més enllaçat amb el discurs que volem projectar cap a l’exterior, que és fer una aposta decidida de conservació del patrimoni, tant de béns immobles com de béns culturals i de medi ambient. Aquesta defensa dels béns públics forma part deL full de ruta que vam marcar des d’un principi.

P.: La setmana passada vàreu posar damunt la taula de la Conselleria de Medi Ambient una proposta mediambiental molt ambiciosa, referent al Parc Natural de Llevant, que té un milenar i busques d’hectàrees. La proposta és que es puguin integrar les finques de Sa Duaia i Sa Canova, d’aquesta manera passaria a tenir set vegades més extensió que ara, és així ?. En què consisteix la proposta i en què vós basau?. Quina va ser la resposta per part de la Conselleria?.

R.: Nosaltres ens basam en els acords de plenari, a on es va decidir fer una proposta a la Conselleria de Medi Ambient per retornar a allò que era el Parc Natural de Llevant antic. Encara que enteníem que es pot millorar, ens basàvem en l’àmbit d’influència xarxa natura. Això implica figures de protecció damunt el territori i aquestes figures ja marquen el que es pot fer i el que no es pot fer. El Parc està protegit, el que volem és un marc normatiu que ens ajudi a saber realment quina és la llargària i el que es pot fer. Que augmentem amb hectàrees està bé, però necessitem elaborar un pla d’usos, per què així els artanencs i artanenques, inclús els mallorquins, ho podran sentir més seu. En canvi, si no se sap què es pot fer amb el Parc, queda un espai protegit que es pot visitar i poca cosa més. Si es regulen activitats i usos, se li donarà vida al Parc, al poble i a la comarca.

“Volem engrandir el Parc Natural de Llevant, però necessitam elaborar un pla d’usos, per què així els artanencs i artanenques, inclús els mallorquins, ho podran sentir més seu. Cal regular-hi usos i activitats. Donar-li més vida”

P.: El GOB va denunciar fa uns dies el boom del creixement immobiliari turístic- residencial i va fer especial menció a la promoció Bahia Sant Pere, a la Colònia de Sant Pere.

R.: Sí, crec que negar-ho és no veure la realitat, és una zona de moda, que en 2010 va aprovar unes normes subsidiàries que permeten aquest tipus de construccions. I ara ens trobem que tenim una zona meravellosa (sa Colònia de Sant Pere) i que la constructora té tots els permisos, que tot està en regla i la nostra normativa ho permet. Que no m’agrada? No m’agrada, però és així, estic totalment d’acord amb l’exposició que va fer el GOB.

La Colònia de Sant Pere viu un boom immobiliari ? “Sí, crec que negar-ho és no veure la realitat”

P.: Aquest cap de setmana (8 i 9 de setembre) serà intens: actes, activitats, fira… Què es trobarà el visitant que vagi a Artà amb motiu de la Fira?

R.: Es trobarà amb una mostra de la gastronomia d’Artà amb dos elements comuns: el me i l’ametlla, molts d’establiments d’Artà han elaborat el seu menú basat en el producte local, carrers plens de gent i una mostra de producte local de bestiar i d’artesania local. Volem aconseguir una fira acollidora, en la que tothom se senti a gust. M’agradaria que el temps ens respectés, ja que l’any passat no va ser així…

P.: Aquests dies s’ha parlat de la necessitat d’incloure allargar el servei ferroviari, dins el Pla sectorial de mobilitat de Balears, fins a Artà. Hi Ha hagut avanços durant aquesta legislatura sobre aquesta qüestió?

R.: Per les consultes que jo he fet, et puc dir que no s’ha avançat perquè es faci realitat. Pareix que està dins el Pla sectorial de transports, però, evidentment no estem massa contents, ja que no s’han fet passos decidits per progressar en aquest tema. És una reivindicació històrica de la Comarca de Llevant, fa anys que ens mobilitzam i encara ara estem així. Si s’aposta pel servei públic i per no consumir més terrenys, el tren és la millor opció.

“Fer arribar el servei de tren fins a Artà, és una reivindicació històrica de la Comarca de Llevant, fa anys que ens mobilitzam i encara ara estem així. Si s’aposta pel servei públic i per no consumir més terrenys, el tren és la millor opció”

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ÚLTIMES NOTÍCIES

Són tendència