Connect with us

Comunitat

El Govern destinarà més d’un milió d’euros de l’impost turístic a estudiar estratègies de control de la Xylella

A banda de les estratègies de control, el projecte de recerca té com a objectiu, entre d’altres, estudiar les relacions entre el bacteri i la microbiòtica del sòl i de la planta

Aquest divendres el Consell de Govern ha autoritzat la disposició de la despesa per tramitar el contracte del projecte de servei de disseny i implementació d’estratègies de control de la Xylella fastidiosa per als ecosistemes agraris de les Illes Balears durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Aquest projecte, que estarà finançat amb 1.050.000 € del fons de l’impost del turisme sostenible, estudiarà el bacteri en l’àmbit de les Illes Balears a l’efecte de transferir al sector primari els coneixements generats i les estratègies de control adequades per combatre’l.

Augmentar els coneixements sobre aquesta malaltia té beneficis econòmics, atès que es podran millorar les estratègies de control i el rendiment de cultius, i alhora aporta beneficis al paisatge i al medi ambient.

A banda de les estratègies de control, el projecte de recerca té com a objectiu, entre d’altres, estudiar les relacions entre la xilel·la i la microbiòtica del sòl i de la planta, i detectar els efectes que té sobre la vegetació silvestre i sobre la flora autòctona natural de les Illes Balears.

La política del Govern per combatre la Xylella té tres eixos de feina principals: la contenció, amb la detecció de positius i l’arrabassada dels exemplars afectats, que actualment són 740; l’experimentació, amb dos hivernacles experimentals ja en funcionament, i una tercera línia de feina, amb la participació del sector, que són les mesures de suport per anar fent reestructuracions de noves plantacions i inversions.

Són tendència