Connect with us

Actualitat

Manacor proposa al Govern la compra de Cala Varques

El Consistori ha presentat quatre projectes per valor de 15 milions al pla d’Impuls del Turisme Sostenible

L’Ajuntament de Manacor ha presentat quatre projectes a la convocatòria del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2018 i, en conjunt, els quatre projectes, “per fer-se realitat necessiten uns 15 milions d’euros de finançament”, han explicat els responsables municipals en una roda de premsa celebrada aquest divendres.

Amb aquesta suma el Govern podria comprar les 50 quarterades que envolten la platja verge de Cala Varques, podria finançar la maquinària que faria possible l’abastiment d’aigua potable pel nucli urbà de Manacor, es podria ampliar per deu la capacitat de vehicles de l’aparcament soterrat de Porto Cristo per habilitar més zones de vianants en aquest nucli i també es podrien substituir tots els vehicles del servei d’aigua per cotxes elèctrics. “Els quatre projectes que presentam estan consensuats amb tots els grups polítics municipals i els hem treballat molt amb les administracions supramunicipals, per això confiam en què aquesta feina prèvia doni els seus fruits”, ha declarat Catalina Riera.

En aquest sentit el regidor delegat de Porto Cristo, Joan Gomila, ha explicat que “des de l’any 2016 a Manacor s’han recaptat uns 10 milions d’euros per l’impost turístic i fins ara Manacor no ha vist retornar ni un cèntim; fins ara no s’ha aprovat cap dels projectes que hem presentat i confiam que enguany el Govern acabi amb aquest greuge”.

Cala Varques i desnitrificadora

“Proposam que el Govern compri les parcel·les que integren les prop de 50 quarterades que estan declarades Lloc d’Importància Comunitària, que estan integrades a la Xarxa Natura 2.000 i que estan protegides com Àrees Naturals d’Especial Interès i Zones d’Especial Protecció per a les Aus”, ha explicat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor, Pedro Rosselló. El preu d’aquestes parcel·les s’estima entre 3,5 i 4 milions d’euros i “proposam la seva adquisició perquè l’obligació del Govern és recuperar i conservar els valors naturals d’aquesta zona tan important per la gent de Manacor i de tota Mallorca”, ha afegit Rosselló.

Pedro Rosselló, Catalina Riera i Joan Gomila, han anunciat en roda de premsa els projectes presentats per Manacor al Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2018.

Des de la delegació de Medi Ambient puntualitzen que “entenem que hauria de ser el Govern l’administració que adquireixi la finca per poder fer una gestió integral del territori, amb la zona boscosa, les coves, les aigües i tot l’entorn”. Amb tot, “si ho creuen convenient, la finca podria ser de titularitat municipal i, en ambdós casos, proposaríem formes de cogestió amb totes les administracions competents a Cala Varques”, afegeix Pedro Rosselló.

També s’ha proposat ampliar l’actual aparcament subterrani de la plaça de l’Aljub de Porto Cristo

L’altre gran projecte que Manacor presenta a la convocatòria d’ajuts del Govern és la compra i la instal·lació d’una planta potabilitzadora de l’aigua. “Es tracta d’una desnitrificadora que faria possible que se servís aigua potable a la ciutat de Manacor. Aquest projecte té un pressupost de 3.685.683 euros i la potabilitzadora tendria un cost de manteniment anual de 241.000 euros.

Millor mobilitat a Porto Cristo

Pel que fa al projecte per millorar la mobilitat a Porto Cristo, el regidor delegat del Nucli, Joan Gomila ha explicat que “a Porto Cristo no és fàcil arribar a peu a la zona del centre, a més hi ha falta manifesta d’aparcament que impedeix eliminar places d’estacionament i crear un espai públic de més qualitat per als vianants i també tenim el problema que tots els que visiten els nostres atractius turístics tenen problemes d’accés”.

Per això l’Ajuntament proposa “ampliar l’actual aparcament subterrani de la plaça de l’Aljub de manera que es multipliqui per deu la seva capacitat i de la trentena de llocs d’aparcament actual pugui acollir uns 340 cotxes”, ha afegit Gomila. Però el projecte va molt més enllà i preveu “incentivar l’accés al centre de Porto Cristo amb vehicles elèctrics i alliberar aparcament al centre per augmentar l’espai ciutadà als carrers i a la zona portuària, a més de facilitar amb una línia de bus públic la mobilitat entre els diferents barris.

Pel que fa al canvi de la flota de vehicles del servei d’aigües des de l’Ajuntament de Manacor “volem ser model de transició energètica cap a fons renovables i tecnologies alternatives mediambientalment eficients”, ha declarat Pedro Rosselló. Un projecte que tendria suposaria una inversió de 225.000 euros.

 

 

Són tendència