Connect with us

Actualitat

El GOB diu que els quioscs grafiats a n’Es Trenc i Sa Ràpita tenen tots una superfície molt superior a la permesa

Mentre tant, els ecologistes consideren positiu la disminució prevista de 430 hamaques i 215 para-sols

El GOB assenyala mitjançant un comunicat que “una vegada consultat el visor d’instal·lacions de temporada de la DG d’Ordenació del Territori en primer lloc se constata com dels 6 quioscs grafiats tots tenen una superfície molt superior a la permesa per la normativa balear que ho regula, l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear (BOIB núm. 90 del 27/06/2013”.

Segons l’entitat ecologista, aquesta normativa al seu article 18. a) estableix que: “Les instal·lacions desmuntables d’establiments expenedors de menjars i begudes al servei de la platja han d’ocupar 20 m² com a màxim, i s’han de col·locar amb una separació mínima de 100 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable amb la mateixa finalitat.”. Ara bé, tots els 6 quioscs tenen una superfície grafiada molt més gran. Citem com a exemple el quioscs IT-8 d’Es Trenc el qual te una superfície grafiada de 240 m2.

Per altre part la Conselleria de Medi Ambient ha manifestat a través dels mitjans que: “un cop enderrocats els 6 quioscs de platja, els espais lliures i explanades que quedaran s’hauran de restaurar al seu estat anterior a la construcció i el material destinat a restaurar les superfícies de terreny natural només podrà ser arena sense vegetació”. Així podria resultar que els quioscs cas d’autoritzar-se igual no podrien situar-se al lloc actualment planificat als plànols de distribució.

El GOB considera positiu la disminució prevista de 430 hamaques i 215 para-sols, entre altres coses perquè “l’ocupació era excessiva i distorsionava l’ús normal de la platja on en alguns trams era dificultós fins i tot el pas per la mateixa platja”.

Són tendència