Connect with us

Oci i Cultura

El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany a Llucmajor, més a prop

La consellera Fanny Tur i el president de la Fundació Toni Catany, Miquel Bezares, han signat aquest dimarts el conveni de col·laboració

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur i el president de la Fundació Toni Catany, Miquel Bezares han signat un Conveni de col·laboració per al disseny, la construcció i la posada en funcionament del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, com també per facilitar l’execució de les tasques de digitalització de l’arxiu fotogràfic de Toni Catany. La signatura d’aquest Conveni és una passa més cap a la consecució de l’objectiu de la creació del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per, d’una banda, comptar amb el coneixement i el suport adequat per al disseny, la construcció i la posada en funcionament del Centre internacional de Fotografia Toni Catany i per, d’altra banda, facilitar les tasques d’anàlisi, condicionament, catalogació, conservació, digitalització i transport de l’arxiu de Toni Catany a Barcelona, com a part fonamental per a la posada en funcionament del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, en el terme municipal de Llucmajor.  Després d’impulsar la rehabilitació dels tres edificis que acolliran el Centre Toni Catany, i que ja es va presentar al seu moment, ara la signatura d’aquest conveni és  per encaminar la gestió del seu contingut. El concurs ja està obert i en poc temps es resoldrà.

La construcció del Centre Internacional de fotografia Toni Catany i la dotació de contingut és l’objectiu final conjunt a assolir. El continent és de titularitat de la Comunitat Autònoma. Pel que fa a les imatges digitals que resultaran dels treballs de digitalització, es dipositaran a un servidor de la Comunitat Autònoma, a fi que serveixin a l’objectiu compartit.

La signatura d’aquest conveni és  per encaminar la gestió del seu contingut

Amb la signatura d’aquest Conveni, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports assumeix les despeses derivades fins a un màxim de 80.000€ anuals. Des de l’any 2009 el Govern de les Illes Balears disposava de 4,3 milions d’€, i des de fa un any la gestió ha estat assumida per la Conselleria de Cultura, amb la col·laboració i la complicitat del Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor.

Són tendència