Connect with us

Comunitat

El Ple del Consell tanca les portes a importar residus de fora a Mallorca

“El Ple del Consell de Mallorca ha acordat instar al Parlament de les Illes Balears perquè derogui l’article 19 de la Llei 13/2012 (de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries) que permet la importació de residus de fora de les Illes Balears.

La consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha insistit que “és imprescindible tancar totes les portes a la importació de residus perquè Mallorca no torni a ser mai més el femer d’Europa”. A més, ha recordat que la importació de fems va contribuir a incrementar la generació d’escòries i de cendres, i en aquest darrer cas minvant la vida útil del seu dipòsit.

Per altra banda, l’acord de Ple també inclou la modificació de l’article 24 d’aquesta mateixa llei perquè la creació d’una tarifa específica per a la matèria orgànica deixi de ser una obligatorietat i sigui opcional. En aquest sentit, la consellera Espeja ha volgut deixar clar que la intenció del Departament de Medi Ambient és que la fracció orgànica entri de manera gratuïta a la planta de tractament.

La consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha insistit que “és imprescindible evitar que Mallorca torni a ser el femer d’Europa”

“La implantació d’una tarifa específica seria ara mateix un factor dissuasiu amb efectes negatius molt previsibles per a l’economia dels municipis”, ha dit Espeja. Cal recordar que el nou Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Mallorca, que s’està redactant des del Departament de Medi Ambient, inclou la implantació a tots els municipis de l’illa de la recollida de la matèria orgànica.

La fracció orgànica suposa el 40% en pes de la bossa de fems, per tant, amb la seva separació es redueix el la incineració i es propiciaria el tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora. A més, l’eficiència de la incineradora augmentaria, provocant una major venda d’energia que repercutiria damunt tarifa, ja que la matèria orgànica es compon principalment d’aigua i això minva el poder calorífic.

La implantació de la recollida de matèria orgànica milloraria també les taxes de recollida selectiva, que segons la normativa europea han de ser del 50% el 2010 i del 65% el 2030.

Són tendència