Connect with us

Comunitat

El Congrés debatrà declarar la Mediterrània lliure de prospeccions

L’aprovació de la Proposició de llei a les Corts Generals “no representarà cap increment de despesa ni cap disminució d’ingressos per a l’Estat”, segóns l’Aliança Mar Blava

El Congrés debatrà la Proposició de llei per a la declaració de les aigües jurisdiccionals espanyoles zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs, després que el Parlament de les Illes Balears l’hagi aprovat per unanimitat. Durant la presentació de la iniciativa a Madrid el coordinador d’Aliança Mar Blava ha assegurat que l’aprovació de la Proposició de llei a les Corts Generals “no representarà cap increment de despesa ni cap disminució d’ingressos per a l’Estat”. Per això, afirma, “no tendria cap sentit que en vetàs la tramitació”.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va comanar a Aliança Mar Blava l’elaboració de la Proposició de llei que perquè els grups parlamentaris de les Illes Balears l’aprovassin, com ha succeït, esperant que “aquest consens es repeteixi a les Corts espanyoles”, ha subratllat el conseller Vicenç Vidal.
La iniciativa s’estructura en un article, una disposició addicional i una disposició transitòria que exclouen l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs, o altres substàncies minerals, en el medi marí de la mar Mediterrània sobre el qual l’Estat espanyol té jurisdicció. També s’exclou d’aquest espai marí l’exploració per mitjà d’adquisicions sísmiques, independentment de la finalitat, excepte en el cas que estigui científicament demostrat que s’utilitzen tecnologies completament innòcues per al medi marí.

La disposició addicional especifica que les explotacions d’hidrocarburs que recull la llei la concessió de les quals sigui anterior a la data en què entri en vigor, romandran vigents fins que s’extingeixin, sense que es puguin atorgar pròrrogues de cap tipus. Mentrestant, la disposició transitòria subratlla que la llei és aplicable a totes les sol·licituds d’exploració, recerca o explotació d’hidrocarburs o d’adquisicions sísmiques que no hagin estat resoltes quan la llei entri en vigor.

Són tendència