Connect with us

Oci i Cultura

Son Servera crearà una ruta cultural arqueològica

L’Ajuntament vol mostrar “tot el que té Son Servera”

L’arqueòleg serverí Antoni Puig ha explicat aquest dijous, juntament amb el batle, Antoni Servera i el regidor de Patrimoni, Miquel Espases, la situació de la campanya arqueològica d’aquest any en el municipi de Son Servera.

Un projecte del que disposa Son Servera des de fa 6 anys i que en aquesta ocasió, i gràcies a la participació de tres nous experts; dos d’ells procedents d’Arizona, està permetent ampliar els objectius de la recerca: l’estudi de l’ús del foc en èpoques històriques i prehistòriques, la formació del paisatge al llarg dels darrers mil·lennis i l’estudi de l’època Medieval islàmica completen l’ampliació. Es tracta de conèixer quines eren les activitats realitzades pels habitants d’aquesta zona de l’illa no només als assentaments ja coneguts (els jaciments catalogats) sinó a tot el territori del municipi.

El projecte serverí, un programa integral, és únic a l’illa, ja que combina l’excavació de jaciments arqueològics amb altres tècniques d’aquesta especialitat per tal d’avançar en el coneixement de la prehistòria de Mallorca. El fet de poder investigar en més d’un jaciment alhora, un concepte completament diferent als tradicionals, suposa obrir unes grans expectatives pels investigadors i ja ha permès fer destacades troballes; que esperen siguin més.

El projecte serverí, un programa integral, és únic a l’illa, ja que combina l’excavació de jaciments arqueològics amb altres tècniques d’aquesta especialitat per tal d’avançar en el coneixement de la prehistòria de Mallorca

L’arqueòleg serverí Antoni Puig ha explicat aquest dijous, juntament amb el batle, Antoni Servera i el regidor de Patrimoni, Miquel Espases, la situació de la campanya arqueològica d’aquest any.

El projecte realitza excavacions a tres bandes: als jaciments de Mestre Ramon i al de Son Lluc, i alhora es recorren també els diferents sementers per tal de detectar activitats passades que no varen deixar traces de construccions.

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta feina: “no té preu poder arribar a conèixer tot això” ha remarcat el batlle Antoni Servera.

Així mateix, el regidor Miquel Espases també ha avançat la pretensió del consistori de crear pel 2019 un projecte de senyalització per mostrar “tot el que té Son Servera”. Amb aquesta iniciativa es vol poder fer una ruta d’excursions culturals que serveixi també de dinamitzador per a aquesta activitat.

Organització

Aquest és un projecte bàsicament finançat per l’Ajuntament de Son Servera encara que hi ha hagut ajudes d’altres institucions com ara la Universitat de Washington. A més, els hotelers de la zona han col·laborat en la manutenció dels voluntaris en els seus establiments i el mateix Ajuntament ha aportat suport logístic quant a instal·lacions (Escola de Música on s’instal·la el laboratori) i suport dels seus treballadors (brigada, tècnics d’informàtica, etc.).

L’equip científic està format per arqueòlegs locals com Antoni Puig i Jordi Hernández-Gasch, i pels restauradors Margalida Munar i Bernat Burgaya. A més dels membres de la Universitat de Washington: el professor Marcos Llobera i els estudiants de doctorat Jake Deppen i Alec Iacobucci; També s’hi ha de sumar els estudiants de doctorat Grant Snitker (foc) i Nari Miller (geomorfologia) de la Arizona State University i el Dr. Alejandro Ramos especialista en ceràmica medieval andalusina. Finalment, l’arqueòleg Pere Rullan ha col·laborat com a tècnic en innumerables campanyes del projecte.

Voluntariat

Durant aquests sis anys (i l’anterior que va servir com a preparació del projecte) han passat per Son Servera un total de 160 voluntaris de tot el món. Als estudiants nord-americans de la Universitat de Washington (un total de 39) se’ls han sumat joves de Suècia, Xina, Indonèsia, Itàlia, Austràlia, Alemanya, Rússia, Ucraïna, França, Mèxic, Corea, Filipines, Països Baixos, Polònia, Suïssa…, a més de voluntaris de tot l’Estat espanyol.

Són tendència