Connect with us

Actualitat

Llucmajor vol unificar la neteja i la recollida selectiva en una sola empresa

L’Ajuntament decideix treure la licitació d’un macro contracte que agruparà tots els serveis, per un total de 145.000 euros i per un període de 8 mesos

L’Ajuntament de Llucmajor sembla decidit a posar fi al desgavell que des de fa setmanes envolta el servei de recollida de residus i selectiva en el municipi. Les protestes han estat constants aquestes darreres setmanes davant la imatge que oferien els contenidors plens a vessar per les deficiències en el servei per part de l’empresa adjudicatària, en aquest cas Fomento. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Llucmajor de cara a l’any que ve vol unificar el paquet de la neteja viària en una sola empresa. Una vegada a acabada la prorroga, ara ha tret a concurs el servei de recollida selectiva del terme municipal per un total de 145.000 euros i per un període de 8 mesos.

Aquest nou contracte inclou clàusules de control sobre l’empresa adjudicatària i sancions per incompliment que poden anar dels 300 als 30.000 euros segons siguin faltes lleus, greus o molt greus.

En el contracte, s’estipula que el contractista, a banda de buidar els contenidors de cartró, parper i vidre, també “haurà de recollir i netejar qualsevol residu objecte del servei dipositat fora dels contenidors de les àrees d’aportació o punts de recollida selectiva, i en el seu cas, dipositar els residus recollits dins dels contenidors selec- tius corresponents”. Un cop realitzades les tasques de buidatge, haurà de “deixar els llocs completament nets”.

En el plec també s’apunta que “en el cas que es detectin desbordaments el contractista haurà d’incrementar aquesta freqüència per tal d’evitar-los sense que això suposi un cost per l’Ajuntament”. Així mateix, L’Ajuntament podrà, en casos pun- tuals i necessaris, demanar un servei urgent per un desbordament puntual”.

CONTROLS

L’Ajuntament de Llucmajor durà a terme el control de l’empresa mitjançant un sistema informàtic costejat per la mateixa adjudicatària, mitjant el qual es registraran tots els buidats que es realitzin. Es disposarà d’un sistema de lectura de tags i per tant els contenidors haurà d’anar equipat amb un xip identificador.

El regidor de Manteniment, Bernadí Vives, explica que el contracte de selectiva només es fa de 8 mesos perquè “un dels principals problemes detectats pel que fa al servei de neteja i recollida de fems, és l’acumulació de contractes i d’empreses que realitzen diferent serveis relacionats. Per exemple, punts verds, neteja viaria, recollida de poda i voluminosos, recollida de les diferent fraccions de recollida se- lectiva, ara mateix ho duen empreses diferents i això crea molts de problemes per- què les competències i responsabilitats no estan ben delimitades. Per evitar-ho l’Ajuntament ha decidit agrupar tots aquests serveis d’aquesta àrea i altres de nous en un únic contracte, el qual tenim previst adjudicar en un termini aproximat de 8 mesos”.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència