Connect with us

Actualitat

El GOB al·lega contra l’aparcament d’Es Trenc

Medi Ambient tramita la modificació per mantenir-lo, mentre els estudis ambientals dieun que s’havia d’eliminar i restituir la zona, segons l’entitat ecologista

La Comissió de Medi Ambient tramita en aquests moments el projecte de “modificació i millora ambiental de l’aparcament de na Tirapel”, més conegut com l’aparcament d’Es Trenc, en el municipi de Campos.

El GOB recorda que el manteniment d’aquest aparcament va ser introduït amb calçador a la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos mitjançant una esmena idèntica presentada simultàniament pel PP i pels grups PSIB i MÉS, quan l’avantprojecte de llei, que eliminava l’aparcament, ja havia rebut l’aprovació del Consell de Govern. Ara es tramita la seva adaptació a les condicions establertes per la llei del parc natural.

El GOB ha presentat un extens document d’al·legacions en les quals es posa de manifest, entre d’altres consideracions, que:

El manteniment de l’aparcament de Na Tirapel (Es Cremat) no està avalat per cap dels estudis ambientals realitzats en el marc de la tramitació del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos

En tota la documentació sotmesa a exposició pública durant la tramitació de la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos no hi ha ni un sol informe ambiental que proposi el manteniment de l’aparcament de na Tirapel, per la seva clara inconveniència ecològica.

Són tendència